Přidání položek z modulu Zboží

Díky tomu, že eWay-CRM® disponuje modulem Zboží, zjednodušuje se tak naplňování dokladů. Doklad nemusíte plnit manuálně, vypisováním jednotlivých položek ručně, ale můžete jej snadno naplnit již zaevidovanými položkami z modulu Zboží. Toto přidávání provádíte přímo na kartě dokladu, a to v záložce Obecné, jak je uvedeno na obrázku níže. Stačí pouze rozkliknout pole Kód, případně pole Název a vybrat požadovanou položku.

Pokud požadované zboží vyberete, automaticky se na záložkách Obecné i Poznámka vyplní všechna pole, která jsou ke zboží přiřazena v jeho vlastní kartě (viz obrázek níže). Musíte pouze doplnit množství, které chcete do dokladu vložit, případně můžete udělit slevu, nebo změnit měnu, ve které chcete zboží do dokladu vložit.

Specifickým polem je Sazba DPH - jedná se o možnost přidání DPH k ceně zboží, která je evidována bez DPH. DPH vybíráte z přednastavených hodnot, které můžete změnit v polích pod položkou DPH. Cena s DPH se pak zobrazí ve sloupci stejného jména. DPH se počítá z Jednotkové ceny, která je Ceníkovou cenou případně sníženou o hodnotu v poli Sleva. Pole v ceně pak určuje, jestli chcete mít sazbu DPH zahrnutou již v jednotkové ceně, anebo zda se bude DPH počítat z jednotkové ceny. Pro výchozí nastavení můžete využít funkci Ceny na zboží zahrnují DPH. Nastavíte si tak DPH, jak potřebujete dle způsobu účtování, na které jste zvyklí.

Vložení zboží do dokladu dokončíte kliknutím na tlačítko Přidat do dokladu.

Přidávat lze pouze zboží oceněné v jedné měně. Například, pokud jste již přidali zboží v českých korunách, není možné přidat další, které je oceněné v eurech.

V případě změny odběratele u dokladu již obsahujícího zboží bude zobrazen dialog (viz obrázek níže), který upozorní na změnu odběratele a s tím spojenou možnost úpravy ceny zboží na základě slev nastavených u nově vybraného odběratele. Po stisknutí volby Ano se na zboží v dokladu aplikují slevy dle prodejní ceny nastavené na kartě nově zvolené společnosti (+ případné individuální slevy, které má nový odběratel na dané zboží).

V případě, že zvolíte volbu Ne, nebudou položky zboží přepočítány a zůstanou na nich aplikovány případné slevy původního odběratele, nebo naopak může zůstat zboží bez slev, na které má nový odběratel nárok.

Vkládání zboží textem

Kromě toho, že máte možnost vybrat si zboží ze seznamu, jak bylo uvedeno výše, máte také možnost do dokladu vložit zboží, které prozatím v dokladu nemáte, ale nechcete jej ani ukládat do modulu zboží - může se jednat například jen o jednorázovou položku na faktuře, apod.

Při kliknutí na pole Kód nebo Název, se vám otevře seznam se zbožím, které máte uložené v eWay-CRM®. Kromě toho je zde také textové pole, do kterého můžete vepsat jakýkoli text. Neslouží pouze pro vyhledávání, ale také pro možnost vložení tohoto textu jako kódu/názvu do příslušného pole při vkládání zboží. Stačí tedy napsat kód zboží nebo jeho název a následně kliknou na tlačítko Vložit jako text.  Kód nebo název se vloží do příslušného pole jako text a nedochází k vytváření nového zboží.

Možnosti nastavení systému pro vkládání zboží do dokladu

Zadávání zboží do dokladu si můžete v několika ohledech zjednodušit. Nastavení automatického vyplňování počtu vkládaných kusů najdete v článku Výchozí množství u položek zboží a nastavení automatického vyplnění Sazby DPH v článku Výchozí DPH u položek zboží.

Pomocí nastavení Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu je možné určit, zda se zboží, po opětovném vložení bude slučovat, anebo se bude vkládat na nový řádek.

Zmíněná nastavení se provádějí globálně, a pro jejich úpravu je nutné, aby uživatel disponoval administrátorskými právy.