Popis a využití modulu Mzdy

Modul mezd v CRM systému eWay-CRM Vám zajistí dokonalý přehled o mzdách všech vašich zaměstnanců.

Finanční ředitel má možnost do eWay-CRM modulu Mzdy pohodlně zadat platy všech pracovníků, ať už je jejich ohodnocení fixní nebo hodinové. Hlavní výhodu modul mezd přináší ve spojení s moduly Docházka a Projekty, kdy je na jeden klik možné zjistit aktuální náklady všech lidí na projektu.

Seznam mezd

Do modulu Mzdy se dostanete z karty uživatele přes záložku Mzdy. Pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživateleZáložky.

Na záložce mzdy je zobrazen seznam všech mezd dostupných pro uživatele.

Správa mezd

  • Přidání nové mzdy - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Přidání nové mzdy.
  • Editace mzdy - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranění mzdy - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. Modul má vzhledem ke specifické vazbě možnost odmazávání pouze přímo z dialogu mzdy, nikoli ze seznamu. 

Karta mzdy

Dvojím kliknutím na vybranou mzdu zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové mzdy se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je na Vás, abyste do eWay-CRM zadali všechny potřebné údaje.

Název Důležité správně popsat, aby byl v této záložce dostatečný přehled, pokud má mzda daného uživatele více složek, nebo dostává více mezd.
Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se mzda vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Osobní náklady Uvádí se údaj, který vychází z účetnictví, respektive ze smlouvy mezi vámi a zaměstnancem. Zadání mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.
Dodatečné náklady Uvádí se údaj, který vychází z účetnictví. Hodnota z této kolonky je brána k výpočtům ostatních nákladů na projektech.
Platnost od Datum, od kterého uživatel výše uvedenou mzdu pobírá.
Platnost do Datum, do jakého uživatel výše uvedenou mzdu pobírá. Pokud není známé, žádné datum se neuvede.
Typ mzdy Vybere se, zda se jedná o fixní mzdu na měsíc anebo o mzdu hodinovou. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva. Zadání typu mzdy je důležité pro výpočet nákladů na zaměstnance a na projekty.
Pracovník úvazek (týden) Udává se počet hodin týdně, kolik zaměstnanec odpracuje - 40 hodin = plný úvazek, 20 hodin úvazek poloviční, atp.
Další rozlišení Vybere se specifický typ úvazku, který má daný uživatel ve společnosti (např. plný úvazek, poloviční úvazek).
Zaškrtávací pole Zaškrtne se, zda tato mzda je u daného uživatele výchozí, případně se zaškrtne políčko stravenky, když je zaměstnanec dostává.
Poznámka

Obecný text, který je k dané mzdě možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.