Pole Poznámka

Dostupnost: Editačních funkce pro pole Poznámka jsou dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.3.

Pole Poznámka je obecné pole, které se vyskytuje na všech položkách napříč systémem eWay-CRM®. Ke každé položce si tak můžete udělat poznámky, ale případně i jinak využívat toto pole. Zásadní využití má pak například pro moduly Deník, kde se jedná o pole, kam je možné vložit různé zápisy, poznámky a texty, ale využití najde i v modulech E-maily, Úkoly a samozřejmě i v dalších modulech.

Specifikem tohoto pole je také skutečnost, že se jedná o pole, v němž je možné editovat text, který se tak díky své délce může stát ještě přehlednějším. Toto pole není nijak omezeno počtem znaků.

Stačí kliknout do pole Poznámka a v detailu položky se objeví nový pás karet s názvem Formátování, který umožňuje různě upravovat text podle vašich potřeb:

Sekce na pásu karet Funkce
Akce Možnosti uložit anebo uložit a zavřít záznam.
Historie Zde najdete ikony Zpět a Opakovat, které vrátí poslední úpravy, anebo naopak zopakují vrácené změny.
Tisk poznámky Samotnou poznámku si díky této funkci můžete vytisknout, případně před tiskem ještě prohlédnout.
Schránka Standardní možnost vkládání, vyjmutí a kopírování textu.
Písmo Základní formátování textu (tučné, kurzíva, přeškrtnuté, atd.).
Odstavec Základní formátování odstavce (odrážky, odsazení, apod.). Nečíselné odrážky mohou vytvářet až tříúrovňové seznamy.
Styly Text lze formátovat prostřednictvím přednastavených stylů.
Úprava Hledání a nahrazení výrazů v poznámce.
Vložení Vkládání odkazu a symbolu.
Přiblížit Nastavení velikosti zobrazení textu v poznámce.

Automatické formátování

Některé položky jsou automaticky formátovány:

Zadaný text Automatický formát
Webový odkaz (např. www.odkaz.cz nebo https://odkaz.cz, apod.) Text se automaticky převede na klikatelný odkaz, který po kliknutí otevře danou webovou stránku.
E-mailová adresa (např. [email protected]) Text se automaticky převede na klikatelný odkaz, který po kliknutí otevře klienta pro odeslání pošty.
"* " (hvězdička a mezera) Vytvoří se odrážka.
"1. " (jednička, tečka a mezera) Vytvoří se první položka číslovaného seznamu.