Vytvoření nového záznamu docházky

Docházku můžeme přiřadit dle potřeby jak k projektům, tak k příležitostem a samozřejmostí je pak její přiřazení k uživatelům. Principy tvorby a správy docházky jsou ale v zásadě stejné jako u ostatních položek systému eWay-CRM®. Z karty projektu, příležitosti či uživatele zvolte volbu Vytvořit > Docházka pro vytvoření nového záznamu docházky.

Po zobrazení karty docházky vyplňte všechny potřebné údaje a potvrďte tlačítkem Ulož případně Ulož a nový, který uloží stávající položku a otevře kartu nové docházky.

Nadřazená položka

Položka, ke které se docházka vztahuje. Např.: Pokud se vytváří docházka přímo přes kartu projektu tlačítkem Vazba s novou položkou > Nová položka docházka, projekt se automaticky předvyplní. V případě vytváření nové docházky přes nástrojovou lištu eWay-CRM® je třeba nadřazenou položku vybrat.

Úkol Každou docházku je možné provázat s konkrétním úkolem, k němuž se vztahuje.
Uživatel

Automaticky se předvyplní jméno uživatele, který je k systému přihlášen.

Předmět

Pracovník uvede náplň práce, kterou v daném časovém úseku vykonával.

Typ

Typ činnosti udává povahu záznamu a usnadňuje orientaci v seznamu docházek a konkretizuje danou činnost.

Poznámka

Text, který k danému záznamu chcete připojit, například podrobnější rozepsání pracovní náplně. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Datum a Od a Do

Konkrétně se zadá datum a čas, kdy byla daná pracovní náplň vykonávána.

Hodnota času v poli Od se automaticky nastavuje podle toho, jaký čas je nastavený na kartě uživatele v sekci Ostatní - viz Karta uživatele.

Přesčas Zaškrtávací pole Přesčas určuje, zda se jednalo o klasickou pracovní dobu, nebo přesčas. Důležité pro výpočet mzdy.

V závislosti na nastavení systému se může stát, že má uživatel oprávnění zadávat svou docházku například maximálně dva dny zpět nebo jen k nedokončeným projektům. Toto nastavení lze upravit v administračním aplikaci v Globálním nastavení.

Kromě výše uvedeného způsobu je také možné, aby byla nová docházka vytvořena převodem události z kalendáře. Více informací můžete najít v článku Převod události z kalendáře na docházku.

Výpočet mzdy (jako náklad projektu nebo příležitosti) na základě docházky

Vzhledem k tomu, že docházka by měla primárně sloužit jako údaj o tom, kolik má daný uživatel odpracováno, je zde předpoklad, že toto bude možné využít pro výpočet mzdy a případně také pro výpočet nákladů na projekty nebo ceny příležitosti. Pro výpočet je nutné mít splněny následující podmínky:

  • Uživatel má zadanou mzdu (hodinová nebo fixní)
  • Uživatel zadává docházku (docházka je ve stavu Schválena)
  • Hodiny, které odpracoval, jsou přiřazeny ke konkrétnímu projektu nebo příležitosti

Následující postup pro výpočet se odlišuje podle toho, zda má uživatel zadanou hodinovou sazbu anebo fixní mzdu:

  • Hodinová sazba: Počet odpracovaných hodin podle docházky se vynásobí hodinovou mzdou - výsledek se zobrazí v poli Skutečné náklady lidí u příslušného projektu nebo v poli Cena u příležitosti.
  • Fixní mzda: Fixní mzda se nejprve vydělí celkovým počtem odpracovaných hodin v daném měsíci. Následně se výsledek vynásobí počtem hodin odpracovaných na konkrétním projektu nebo příležitosti a tato hodnota je přičtena do pole Skutečné náklady lidí u příslušného projektu nebo Cena u příležitosti. V závislosti na nastavení systému se fixní mzda může jako náklad projektu celá vydělit počtem pracovních hodin v daném měsíci. Více o tomto globálním nastaveníRozpočítat celou fixní mzdu do docházky už od začátku měsíce.

    Díky pravidelnému a přesnému zadávání docházky tak máte kvalitní přehled o tom, kolik vás stojí jednotlivé projekty nebo příležitosti a jak pracují vaši zaměstnanci.