Rozpočítávat celou fixní mzdu do docházky už od začátku měsíce

Položka Rozpočítávat celou fixní mzdu do docházky už od začátku měsíce umožňuje počítat náklady na projekty z fixní mzdy. Nastavení určuje, zda se bude kalkulovat hodinová sazba určená počtem hodin v měsíci, anebo se určí fixní mzda, která se rozpočítává podle docházek.

Dvojím kliknutím na položku Rozpočítávat celou fixní mzdu do docházky už od začátku měsíce v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je zapnutá kalkulace podle fixní mzdy.

Je-li pole nezaškrtnuto, je zapnutá kalkulace podle hodinové sazby.

Příklad - fixní mzda (nastavení na hodnotě 1): Uživatel vykázal za měsíc jednu docházku a má fixní sazbu 20 000 Kč. Celých 20 000 Kč je děleno jedinou docházkou, za kterou si pak zaměstnanec vydělal 20 000 Kč. V případě, že má docházky dvě, dělí se fixní sazba dvěma, pokud má docházky tři, dělí se třemi, atd.

Příklad - hodinová sazba (nastavení na hodnotě 0): Například při mzdě 10 000 Kč, měsíci s 20 pracovními dny a plným úvazkem (8 hodin denně) se hodinová sazba vypočítá následovně: 10 000 / (20x8) = 62,50 Kč. Při polovičním úvazku se částka přepočítá s polovičním počtem pracovních hodin.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.