Převod události z kalendáře na docházku

Převod kalendáře na docházku využije zejména ten uživatel, který používá kalendář MS Outlooku k organizaci své pracovní doby. eWay-CRM® totiž usnadňuje uživateli práci se zadáváním docházky tím, že umožňuje převést událost z kalendáře přímo na docházku bez toho, aby bylo nutné vytvářet nový záznam přechodem do modulu Docházka.

Administrační aplikace eWay-CRM® nabízí možnost omezení toho, jaké položky bude možné převádět. Jedná se o funkci Povolit uživatelům vytvářet docházky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM, která určuje, jestli bude možné na docházku převést buď pouze události, které mají vybranou nadřazenou položku, anebo událost jakoukoli. Nastavením omezení je tak možné určit, že součástí docházky budou pouze události, které jsou skutečně propojené se systémem eWay-CRM®.

Existují dva způsoby, jak převést událost z kalendáře na docházku. První způsob je přímo z okna uložené události - možnost převodu se aktivuje až ve chvíli, kdy je událost uložena v kalendáři. V panelu nástrojů okna události klikněte na ikonu Převést na docházku.

Druhou variantou je převod z kontextového menu, kdy na událost, jíž chcete převést, kliknete pravým tlačítkem. V menu vyberete možnost Převést na docházku.

Při vytváření události doporučujeme vybírat Nadřazenou položku - vazba na tuto položku bude vytvořena nejen pro událost, ale při převodu události i na docházku. Vyplňování Nadřazené položky ovšem není povinností, záleží na nastavení systému. Více o nutnosti vybírat nadřazenou položku najdete v Administračním rozhraní pod článkem Povolit uživatelům vytvářet docházky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM.

Ať zvolíte první nebo druhý způsob převodu, pokaždé se otevře nové okno docházky, do kterého budou přeneseny údaje z původní události.

Převádí se následující údaje:

  • Předmět události se stal Předmětem nové docházky.
  • Nadřazená položka události se vyplnila do pole Nadřazená položka v okně docházky.
  • Automaticky se převedlo datum a také čas, kdy čas je roven době schůzky z okna události.
  • Do pole Poznámka se převádí text z hlavního okna události, a to text, který napsal sám uživatel a není vložen pod řádkem "----------eWay-CRM----------", jenž odděluje automaticky vkládané údaje.
  • Na události se následně vytváří kategorie  "eWay-CRM (Docházka)".

Veškeré tyto údaje lze případně změnit.