Povolit uživatelům vytvářet docházky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM

Položka Povolit uživatelům vytvářet docházky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM určuje, zda se budou moct převádět na docházku pouze takové události kalendáře, které mají vyplněnou nadřazenou položku, anebo události všechny, zároveň je zde omezení toho, kolikrát může být událost převedena jedním uživatelem.

Dvojím kliknutím na položku Povolit uživatelům vytvářet docházky z kalendářů, které nejsou uložené v eWay-CRM v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a je možné převádět veškeré události v Kalendáři na docházku s tím, že uživatel může jednu událost převést kolikrát potřebuje.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a je možné převádět pouze události, které mají vyplněné pole Nadřazená položka, zároveň je jeden uživatel schopen převést danou událost pouze jednou.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.