Popis a využití modulu Cíle

Díky modulu Cíle má každý uživatel přehled o tom, co by měl splnit a v jakých termínech. Díky automatizovanému načítání pak není potřeba si evidovat částky manuálně, ale je možné jen sledovat, jak je cíl v průběhu daného období plněn.

Cíle umožňují určit si, o jaký typ se jedná a díky tomu je možné pouze zadat cíl a nic dál nepřidávat. eWay-CRM® sleduje aktivitu za vás, pokud máte v administrační aplikace v Globálním nastavení nastaveno Používat standardní výpočetní mechanismy pro cíle. Podrobnosti k tomuto výchozímu nastavení najdete dále v článku - Výchozí nastavení kalkulace.

Seznam cílů

Do modulu Cíle se dostanete z karty uživatele přes záložku Cíle. Pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživateleZáložky.

Na záložce Cíle je zobrazen seznam všech cílů vytvořených daným uživatelem. Zároveň zde přímo v seznamu máte přehled o tom, jak jsou jednotlivé cíle plněny - sloupce Zisk (Plnění) nebo Obrat (Plnění), které jsou uváděny v procentech, anebo sloupce Zisk (Aktuální) a Obrat (Aktuální), které uvádějí přesnou hodnotu plnění.

Správa cílů

 • Přidání nového cíle - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Přidání nového cíle.
 • Editace cíle - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
 • Odstranění cíle - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. Modul má vzhledem ke specifické vazbě možnost odmazávání pouze přímo z dialogu cíle, nikoli ze seznamu.

Karta cíle

Dvojím kliknutím na vybraný cíl zobrazíte okno pro práci se záznamem. Při vytváření nového cíle se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je na vás, abyste do systému zadali všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se cíl vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste cíl otevřeli.
Název V názvu je možné si konkretizovat, o jaký cíl se jedná
Od a Do Určuje se, v jakém intervalu je cíl platný.
Typ Jako výchozí typy jsou určeny Sales manager, Project manager a Account manager, ale v administrační aplikaci je možné v Seznamech vytvořit i další typy. Pro výchozí nastavení jsou určeny standardní přepočítávací mechanismy.
Obrat Stanovíte si hodnotu obratu, kterou chcete v daném období dosáhnout.
Zisk Stanovíte si hodnotu zisku, kterou chcete v daném období dosáhnout.
Poznámka

Obecný text, který je k danému cíli možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Výchozí nastavení automatické kalkulace cílů

V následující tabulce je uvedeno, jaké údaje se používají pro jednotlivé typy cílů v případě automatického přepočítávání, které je nastaveno prostřednictvím globálního nastavení Používat standardní výpočetní mechanismy pro cíle. Na základě tohoto mechanismu se vám bude zisk nebo obrat automaticky vyplňovat a vy budete mít neustálý přehled o tom, jak dané cíle plníte.

ZiskObrat
Sales manager Nevypočítává se

Suma ceny výchozí měny všech příležitostí, u nichž je obchodník vlastníkem.

Příležitosti musejí být ve stavu, který je dán nastavením Jméno stavu pro převedenou příležitost.

Příležitost byla do stavu přesunuta v období, které spadá do období určeného pro daný cíl.

Započítávají se pouze příležitosti, z nichž vznikl projekt, který nebyl ztracen a opravdu generoval příjmy.

  Project manager

  Suma zisků všech projektů, u nichž je uživatel projektovým manažerem.

  Projekt je ukončený a pole Skutečný konec spadá do období určeného pro daný cíl.

  Započítávají se pouze položky, které nemají vazbu na projekty, které byly ztraceny, a nevznikl z nich skutečný zisk.

   Přičítají se ceny dokladů typu Faktura vydaná (datum zdanitelného plnění je v daném období) a typu Pokladna přijatá (pole Platnost od je v daném období).

   Odečítá se cena dokladů typu Vydaný opravný daňový doklad (datum zdanitelného plnění je v daném období).

   Započítávají se pouze doklady s vazbou na projekty, u nichž je uživatel projektovým manažerem.

   Započítávají se pouze položky, které nemají vazbu na projekty, které byly ztraceny, a nevznikl z nich skutečný zisk.

    Account manager

    Nevypočítává se

    Přičítají se ceny dokladů typu Faktura vydaná (datum zdanitelného plnění je v daném období) a typu Pokladna přijatá (pole Platnost od je v daném období).

    Odečítá se cena dokladů typu Vydaný opravný daňový doklad (datum zdanitelného plnění je v daném období).

    Započítávají se doklady s vazbou na společnosti, u nichž je uživatel vlastníkem.

    Pro potřeby každé společnosti je možné nastavit specifické mechanismy kalkulace, které lépe vyhovují vašim potřebám.