Přidání nového cíle

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat nový cíl. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Cíl.

Zobrazí se karta cíle, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se cíl vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste cíl otevřeli.
Název V názvu je možné si konkretizovat, o jaký cíl se jedná
Od a Do Určuje se, v jakém intervalu je cíl platný.
Typ Jako výchozí typy jsou určeny Sales manager, Project manager a Account manager, ale v Centru pro správu je možné vytvořit i další typy. Pro výchozí nastavení jsou určeny standardní přepočítávací mechanismy.
Obrat Stanovíte si hodnotu obratu, kterou chcete v daném období dosáhnout.
Zisk Stanovíte si hodnotu zisku, kterou chcete v daném období dosáhnout.
Poznámka

Obecný text, který je k danému cíli možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů cíl uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty cíle.

Po uložení se nový cíl zobrazí v seznamu cílů na kartě uživatele, kde můžete sledovat průběh plnění těchto cílů - více informací o automatické kalkulaci najdete zde.