Používat standardní výpočetní mechanismy pro cíle

Položka Používat standardní výpočetní mechanismy pro cíle určuje, zda bude používána funkce automatického výpočtu zisku nebo obratu v modulu Cíle. Díky této funkci je možné automaticky zjišťovat plnění stanovených cílů. Mechanismus se řídí pravidly, která jsou podrobněji definována v článku o cílech.

Dvojím kliknutím na položku Používat standardní výpočetní mechanismy pro cíle v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a mechanismus sám vypočítává plnění cílů (zisku nebo obratu).

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a k automatickému načítání nedochází.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.