Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.4 Kategorie: Docházka / Počet dnů, pro které budou uživatelé schopni zpětně zadat docházku

Počet dnů, pro které budou uživatelé schopni zpětně zadat docházku

Pomocí položky Počet dnů, pro které budou uživatelé schopni zpětně zadat docházku máte možnost nastavit, pro kolik pracovních dní zpětně od aktuálního data budou mít uživatelé možnost zadávat docházku. Toto omezení se vztahuje na všechny uživatele s výjimkou těch, kteří jsou zařazeni do skupiny, na jejíž kartě je zaškrtnutý Admin - pro více informací nahlédněte do kapitol Karta uživatele a Karta skupiny.

Dvojím kliknutím na položku Počet dnů, pro které budou uživatelé schopni zpětně zadat docházku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Číslo zadané v tomto poli určuje, pro kolik pracovních dní zpětně od aktuálního data mohou uživatelé zadat docházku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace