Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Maximální počet položek pro kopírování a tisk

Maximální počet položek pro kopírování a tisk

Pomocí položky Maximální počet položek pro kopírování a tisk máte možnost nastavit, kolik položek může být najednou kopírováno nebo tisknuto. Jedná se o specifickou funkci, kdy položky nad tuto hodnotu jsou považovány za hromadné. Využití je například u zákazu exportu některých položek, kdy pouze počet položek nad hodnotu tohoto čísla bude považováno za hromadný a nedojde k jeho exportu (více najdete v článku Nastavení práv k modulům). Nastavení tak bude fungovat pouze v případě, pokud u daného modulu budete mít v Nastavení práv k modulům u sloupce Export nastavenu hodnotu Ne.

Dvojím kliknutím na položku Maximální počet položek pro kopírování a tisk v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Vepište do tohoto pole číselnou hodnotu, která určuje maximální počet položek, které mohou být najednou tisknuty nebo kopírovány. Vyšší počet položek už nebude možno najednou exportovat ze systému.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace