Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.12 Workflow schéma / Seznam workflow schémat

Seznam workflow schémat

Kliknutím na položku Workflow schéma v levém menu přejdete k administraci workflow. Více informací o workflow naleznete v kapitole Workflow panel.

V levé části v oblasti Workflow schéma je zobrazen seznam všech vytvořených workflow. Kliknutím na workflow v seznamu jej označíte a v hlavní části obrazovky se zobrazí seznam přechodů mezi stavy v tomto workflow.

Ve sloupci Počáteční stav je uveden výchozí stav položky a ve sloupci Konečný stav je uveden stav, do kterého může uživatel položku z výchozího stavu posunout.

Správa pracovních postupů

Přidání nového workflow

Podrobný návod pro přidání nového workflow naleznete v kapitole Založení nového workflow.

Editace workflow

Kliknutím na položku Workflow schéma v levém menu přejděte na seznam pracovních postupů. Dvojím kliknutím na položku v seznamu zobrazíte Průvodce změnou workflow, s jehož pomocí můžete zvolený pracovní postup upravit. Stejného výsledku dosáhnete výběrem položky v seznamu a kliknutím na ikonu Upravit v levé horní části okna administrační aplikace eWay-CRM® v záložce Domů.

Informace o dalším postupu naleznete v kapitole Definice workflow.

Odstranění workflow

Kliknutím na položku Workflow schéma v levém menu přejděte na seznam pracovních postupů. Kliknutím myši vyberte záznam, který chcete odstranit, a klikněte na ikonu Odstranit v levé horní části okna administrační aplikace eWay-CRM® v záložce Domů.

Zobrazí se okno pro potvrzení, zda chcete workflow skutečně odstranit. Kliknutím na tlačítko Ano bude pracovní postup smazán, kliknutím na tlačítko Ne bude akce odebírání položky zrušena.

Před touto činností důrazně doporučujeme najít všechny položky, které dané workflow používají a změnit u nich typ. Bez toho není možné workflow smazat.

Kopírování workflow

Podrobný návod pro kopírování workflow naleznete v kapitole Kopírování workflow.