Kopírování workflow

V případě, že pracujete s projekty, může se vám stát, že potřebujete vytvořit nový typ projektů, které ale budou mít stejné stavy workflow, jako již existující typ projektu. Je pak zbytečné znovu vytvářet celé workflow - eWay-CRM® nabízí možnost kopírování existujícího workflow se všemi jeho náležitostmi do nového. Tato funkce je určena pro všechny moduly, kde je možné workflow vytvářet, nejste tedy omezeni pouze na projekty.

Pro využití kopírování je potřeba v administrační aplikaci eWay-CRM® přejít do sekce Workflow schéma a vybrat workflow, jež chcete kopírovat. Následně klikněte na oknu Kopírovat v záložce Domů v horní částí okna administrační aplikace.

Otevře se dialogové okno stejné jako v případě, kdy zakládáte nové workflow.

Do pole Název workflow vyplňte požadovaný název nového workflow. Pod tímto názvem jej pak uvidíte v seznamu workflow - pro více informací nahlédněte do kapitoly Seznam workflow.

V poli Modul zvolte modul, jehož bude nové workflow součástí.

V poli Typ máte možnost výběru ze všech typů daného modulu, které jsou definovány v seznamu - více informací naleznete v kapitole Správa seznamů. V poli Typ zvolte typ, pro který si přejete vytvořit nový pracovní postup.

Tlačítkem OK potvrdíte nastavené hodnoty. Tlačítko Storno uzavře dialog bez uložení změn.

Po potvrzení se nové workflow objeví v seznamu workflow, kde můžete případně upravit jednotlivé stavy nebo provést další modifikace. Nově vzniklé workflow bude mít všechny stavy a případně akce, které má workflow výchozí.