Správa seznamů

Kliknutím na položku Seznamy v levém menu přejdete k administraci seznamů v eWay-CRM®.

V hlavní části okna se zobrazí všechny seznamy definované v systému.

SloupecPopis
Popis Popis seznamu.
Název seznamu Uveden název seznamu, který není možné měnit.

Editace seznamu

Dvojím kliknutím na libovolný seznam zobrazíte kartu vybraného seznamu, kde můžete upravit zadané hodnoty. Stejného výsledku dosáhnete výběrem seznamu a kliknutím na tlačítko Upravit v levé části pásu karet okna administrační aplikace.

Více informací o práci s kartou seznamu naleznete v kapitole Karta seznamu.

Po dokončení editace změny uložíte kliknutím na tlačítko OK. Můžete také zavřít kartu seznamu bez uložení změn kliknutím na tlačítko Storno.

Tvorba a mazání seznamů

Vytvářet a mazat seznamy ze sekce Seznamy není možné, narušila by se tím komplexita a funkčnost systému. Nicméně v rámci uživatelsky definovatelných polí - tedy sekce Uživatelská pole je samozřejmě možné položky vytvářet i mazat.