Karta seznamu

Dvojím kliknutím na seznam zobrazíte kartu vybraného seznamu. Při vytváření nového seznamu se karta zobrazí bez vyplněných hodnot - a je na vás, abyste zadali všechny potřebné údaje.

SloupecPopis
Pořadí Určuje pořadí dané položky v seznamu.
Viditelné Pouze zaškrtnuté hodnoty se zobrazují uživateli v grafickém rozhraní systému. Například pokud se nějaká volba nemá podle nových firemních procesů používat, tak odškrtnutím se uživatelům zobrazení volby v nabídce zamezí. U starých záznamů ale zůstanou vybrané hodnoty zachovány, což oceníte například při práci s reporty.
Výchozí Určuje, která hodnota se v seznamech předvyplní, pokud se otevře nový dialog a daný seznam je tam zastoupen. Je možné vybrat žádnou nebo maximálně jednu hodnotu, přičemž hodnoty, které nejsou zaškrtnuté jako Viditelné, nemohou být označené jako Výchozí.
FileAs

Databázové pojmenování pole, které je důležité pro některé funkce v eWay-CRM®.

Jazykové sloupce

Ve sloupcích jsou zobrazeny názvy položek tak, jak je vidí uživatelé v systému:

  • en - název položky v anglické jazykové verzi
  • cs - název položky v české jazykové verzi
  • de - název položky v německé jazykové verzi
  • ru - název položky v ruské jazykové verzi
  • sk - název položky v slovenské jazykové verzi
  • no - název položky v norské jazykové verzi

Na kartě seznamu je zobrazen seznam položek seznamu. Tyto položky vidí uživatelé po rozkliknutí příslušného pole v eWay-CRM® a mohou z nich vybrat požadovanou hodnotu.

Chcete-li do seznamu přidat novou položku, klikněte do posledního prázdného řádku v tabulce do sloupce FileAs nebo do jakéhokoli jiného sloupce. Tímto se řádek aktivuje a vy můžete do pole vepsat požadovanou hodnotu. Hodnota ve sloupci Pořadí bude doplněna automaticky po ukončení editace řádku.

Tlačítka v pravé části karty seznamu slouží pro práci s položkou seznamu, která je právě vybrána. Kliknutím na tlačítko Odstranit označenou položku odstraníte, kliknutím na tlačítko Dolů ji posunete o pozici níže a kliknutím na tlačítko Nahoru ji posunete o pozici výše.

Kliknutím na tlačítko OK v pravé dolní části karty seznamu uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu seznamu zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.