Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Popis / Okno pro práci se záznamem / Sekce Obecné, Uživatelská pole a Historie

Sekce Obecné, Uživatelská pole a Historie

V eWay-CRM® si můžete vytvářet vlastní uživatelská pole, která se zobrazují v okně příslušného modulu. Vzhledem k tomu, že uživatelských polí si můžete vytvořit velké množství, stalo by se jejích zobrazení mezi standardními poli poměrně nepřehledné. Proto máte v okně každého modulu možnost přepnout mezi sekcemi Obecné, Uživatelská pole Historie (pokud je historie pro daný modul zapnuta).

Sekce Obecné představuje klasické pracovní okno jednotlivých modulů, kde jsou primárně pole, která jsou výchozí částí modul eWay-CRM®.

Tlačítko Uživatelská pole přepne kartu daného modulu do zobrazení, kde jsou zobrazena pouze vámi vytvořená uživatelská pole, která mohou být kategorizována podle vašich potřeb. V této sekci se nezobrazuje workflow.

Ikona Historie vás pak přenese do seznamu všech změn, které byly na položce provedeny.

Sekce Uživatelská pole

Sekci Uživatelská pole otevřete jednoduše kliknutím na tlačítko Uživatelská pole, které zůstane promáčklé, což značí, že se v dané sekci nacházíte. Pokud přepnete do sekce Obecné, zůstane prokliknuté tlačítko Obecné. Tlačítko Uživatelská pole je na dialogu dostupné pouze v případě, že pro daný modul jsou uživatelská pole vytvořena.

V sekci Uživatelská pole vidíte všechna vlastní uživatelská pole, která jste si pro daný modul vytvořili. Výhodou tohoto zobrazení je skutečnost, že pole, která zde máte zobrazena, mohou být kategorizována a vy si tak můžete vytvářet přehlednou strukturu jednotlivých vašich polí, což se velmi hodí hlavně v případě, že uživatelských polí máte velké množství.

Vzhledem k tomu, že jsou pro vás některá pole důležitější než jiná, je možné ta důležitá mít v sekci Obecné (viz níže) anebo měnit jejich pořadí v sekci Uživatelská pole. Pořadí se mění v administrační aplikaci pod položkou Uživatelská pole, kde vyberete modul a následně pole, které chcete přesunout například na první místo v sekci Uživatelská pole. Podrobnější popis najdete zde.

Kategorizování uživatelských polí

Postup pro kategorizování je následující:

  1. Vytvoření kategorií v administrační aplikaci v sekci Seznamy, kde je potřeba najít seznam s názvem Custom Field Category.

  1. V tomto seznamu si můžete přidat kategorie, které chcete používat pro kategorizování jednotlivých uživatelských polí. Kategorií je možné zadat více, ale čím více jich zadáte, tím komplikovanější v nich bude orientace. Je proto lépe zadávat kategorie obecnější, které můžete použít pro kategorizování uživatelských polí ve více modulech.

  1. Pokud máte kategorie zadané, můžete přejít v administrační aplikaci do sekce Uživatelská pole, kde můžete kategorii přiřadit nově vytvářeným uživatelským polím, ale také těm již vytvořeným. Kategorii vyberete kliknutím na tlačítko Nový nebo Upravit a zde využijete pole Kategorie a zvolíte si kategorii, v které chcete pole zobrazovat.

  1. Následně dojde k tomu, že uživatelská pole budou kategorizována i v sekci Uživatelská pole modulu, pro které jsou pole vytvořena. Snadno si tak vytvoříte přehledný systém zobrazení jednotlivých polí.
    Jednotlivé kategorie uživatelských polí jsou automaticky strukturovány do sloupců podle toho, jak je okno široké.

Uživatelská pole v sekci Obecné

Upozornění: Od verze eWay-CRM® 5.4.0 je sekce uživatelských polí na kartě Obecné při nové instalaci skryta. Pokud ji chcete přidat, je tak možné učinit přes Návrh formulářů.

Kromě toho, že máte všechna uživatelská pole pod kartou Uživatelská pole, máte možnost si některá uživatelská pole stále nechat přímo na Obecném zobrazení. Učiníte tak při vytváření nového pole nebo při editaci pole stávajícího v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to zaškrtnutím možnosti Sekce obecné.

V případě, že položku zaškrtnete, bude se uživatelské pole zobrazovat jak v sekci Obecné, tak v sekci Uživatelská pole. V případě, že položka Sekce obecné nebude zaškrtnutá, uživatelské pole se bude zobrazovat pouze v sekci Uživatelská pole.

Sekce Historie

Sekce Historie slouží k zobrazení všech změn, které byly na položce provedeny. Je však nutné, aby bylo sledování změn pro daný modul zapnut - viz Sledování historie práce s položkou. Pokud je sledování zapnuto, nemáte omezena práva na Historii a na položce byly provedeny změny, uvidíte je po kliknutí na ikonu Historie.

Sloupec Popis
Změněno Datum a čas, kdy ke změně došlo.
Název pole Pole, které se změnilo.
Předchozí hodnota Původní hodnota, která byla v poli uvedena.
Nová hodnota Nová hodnota, kterou uživatel zadal.
Změnil Uživatel, který změnu provedl.
Klient Sloupec určuje, kde byla změna provedena, tedy zda přímo v eWay-CRM® v Microsoft Outlooku nebo v eWay-CRM® Mobile, případně v jiném klientu.

Dostupnost: Sledování historie práce s položkou je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.0.