Kategorizace uživatelských polí

Pro vytvoření kategorií uživatelských polí je potřeba přejít v Centru pro správu do sekci Seznamy, vybrat modul uživatelská pole a najet na seznam Kategorie uživatelských polí. Pro jeho editaci klikněte na ikonku tužky.

V tomto seznamu si můžete přidat kategorie, které chcete používat pro kategorizování jednotlivých uživatelských polí. Kategorií je možné zadat více, ale čím více jich zadáte, tím komplikovanější v nich bude orientace. Je proto lépe zadávat kategorie obecnější, které můžete použít pro kategorizování uživatelských polí ve vícero modulech.

Pokud máte kategorie zadané, můžete přejít v Centru pro správu do sekce Uživatelská pole, kde kategorii přiřadíte uživatelským polím. Kategorii vyberete při editaci uživatelského pole v řádce Kategorie.

Následně dojde k tomu, že uživatelská pole budou kategorizována i v sekci Uživatelská pole modulu, pro které jsou pole vytvořena. Snadno si tak vytvoříte přehledný systém zobrazení jednotlivých polí.

Jednotlivé kategorie uživatelských polí jsou automaticky strukturovány do sloupců podle toho, jak je okno široké.