Nastavení

Webový přístup eWay-CRM Online má vlastní nastavení, ke kterému se dostanete tak, že klikněte na ikonku svého uživatele v horním pravém rohu a vyberete možnost Moje nastavení.

Zobrazí se dialog, v němž máte několik možností natavení:

Obecné

V záložce Obecné máte možnost změnit jazyk, v jakém se webový přístup eWay-CRM Online zobrazuje. Na výběr jsou angličtina a čeština.

Je potřeba nastavení uložit, aby se změna projevila.

Kontakty

Varování
Abyste mohli funkci synchronizace kontaktů s Microsoft 365 používat, musí eWay-CRM běžet na našem cloudu. Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, tato funkce nebude dostupná.

Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM 7.7.

Sekce Kontakty umožňuje zapnout synchronizaci kontaktů. Ta bude probíhat tak, že kontakty, které budete mít v eWay-CRM se vám zároveň uloží do vašeho Microsoft 365 účtu a naopak, pokud provede v jedné aplikaci změnu, provede se i ve druhé, pokud kontakt v jedné smažete, smaže se i ve druhé. Tak budete mít neustále aktuální obě své databáze kontaktů.

Synchronizaci je možné spustit i v seznamu kontaktů kliknutím na Synchronizovat s Microsoft 365. Pokud je synchronizace nastavena a běží, tlačítko bude zamáčklé.

Synchronizace může být také spuštěna na eWay-CRM Desktop.

Při kliknutí na záložku Kontakty se objeví dialog, kde synchronizaci zapnete kliknutím na Synchronizovat mé kontakty s Microsoft 365 (můžete být dotázáni na přihlášení k vašemu Microsoft 365 účtu účtu):

Jakmile synchronizaci přepnete do aktivní polohy, máte následující možnosti nastavení:

Adresář - vyberete složku v Microsoft 365 kontaktech, kterou chcete synchronizovat s eWay-CRM. Měla by to být složka vašich pracovních kontaktů, s nimiž standardně chcete pracovat i v rámci eWay-CRM.

Směr - vybíráte směr synchronizace:

  • Jednosměrná synchronizace - pouze směr z eWay-CRM do Microsoft Outlook. To, co uložíte v eWay-CRM, se propíše do Outlooku, včetně změn a smazání, ale nikoli naopak. Úpravy provedené v Outlooku, zůstávají jen v Outlooku.
  • Obousměrná synchronizace - synchronizace probíhá oběma směry a jednoduše platí to, že to, co máte v eWay-CRM, máte i v Microsoft Outlooku a naopak. Obousměrnou synchronizaci musí povolit administrátor nastavením Umožnit uživatelům aktivovat obousměrnou synchronizaci s Microsoft 365, jinak je tento typ synchronizace nedostupný. Pokud budete zvolena tato možnost, při ukládání budete vyzváni, abyste ji potvrdili.

Konfigurace - zde máte následující možnosti:

  • Automaticky vytvořit společnosti - pouze v případě obousměrné synchronizace. Pokud má kontakt v Outlooku zadanou společnost a toto nastavení je zapnuto, při synchronizaci do eWay-CRM se vytvoří i společnost, která se s kontaktem prováže. Tato možnost je aktivní pouze v případě dvousměrné synchronizace a administrátor ji prostřednictvím nastavení Vytvářet novou společnost při importu / synchronizaci kontaktů z Outlooku, Microsoft 365 nebo Excelu může stanovit jako povinnou. Pokud budete zvolena tato možnost, při ukládání budete vyzváni, abyste ji potvrdili.
  • Synchronizovat kategorie - mezi eWay-CRM a Outlookem se synchronizují i kategorie kontaktů, ale aktuálně nikoli jejich barvy.

Jakmile si synchronizaci nastavíte, je potřeba nastavení uložit, aby se změna projevila. Pokud ji spouštíte poprvé, úvodní synchronizace může trvat déle, a to v závislosti na počtu kontaktů. Synchronizace ale může probíhat na pozadí a vy můžete s eWay-CRM Online normálně pracovat.

Synchronizovaná pole

Kontakty nemají mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM® synchronizované všechny hodnoty, ale dochází pouze k synchronizaci následujících polí:

Pole v Microsoft Outlook Pole v eWay-CRM®
Profilová fotografie Profilová fotografie
Titul Titul
Jméno Jméno
Druhé jméno Prostřední jméno
Příjmení Příjmení
Za příjmením Titul za jménem
Společnost Společnost
Funkce Funkce
Oddělení Oddělení
Adresa webové stránky WWW
E-mail E-mail 1
E-mail 2 E-mail 2
E-mail 3 E-mail 3
Adresa zaměstnání (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Firemní adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Adresa domů (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Domácí adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Adresa jiná (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) Jiná adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ)
Telefonní číslo: Zaměstnání Zaměstnání
Telefonní číslo: Zaměstnání 2 Zaměstnání 2
Telefonní číslo: Domů Domů
Telefonní číslo: Mobilní Mobil
Telefonní číslo: Fax (zaměstnání) Fax
Telefonní číslo: Jiné Další
Poznámky Poznámka