Kontakty

Modul Kontaktů je váš seznam, kde máte kontaktní údaje na všechny osoby, které jsou pro fungování vaší společnosti důležité. Snadno najdete jejich e-mailové adresy, telefonní čísla i jméno společnosti, pro kterou pracují.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Seznam kontaktů

Pro přechod do seznamu kontaktů stačí kliknout na jméno modulu v horním menu webové stránky eWay-CRM Online. 

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Karta kontaktu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole Popis
Základní informace Základní údaje o osobě - jméno, společnost, v níž pracuje, funkce a e-mailové kontakty. 
Kontaktní adresa Kontaktní adresy firemní, doručovací a případně ještě další.
Poznámka Obecný text, který je možné k položce doplnit.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost Popis
Profilový obrázek Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Uložit a zavřít Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
Uložit Uloží všechny provedené změny.
Smazat Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Vytvořit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Kategorie Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.
Importovat e-maily Ze svého Microsoft 365 účtu můžete importovat e-maily, které jsou spojené s danou e-mailovou adresou. Pro zaktivnění funkce je třeba mít vyplněné pole s e-mailovou adresou. Více najdete v článku Import kontaktů a e-mailů z Microsoft 365.