Vytváření vazeb

Položku je možné svázat s jinými položkami přímo v okně dané položky. Jsou dvě možnosti, jakou položku připojit, a to buď novou položku, anebo položku již existující.

Vazba s novou položkou

V okně položky klikněte na odkaz Vytvořit. Zde vyberte typ položky, který chcete vytvořit, například Deník.

Otevře se okno nového deníku.

Vyplňte hodnoty, jak potřebujete. Následně klikněte na Uložit a zavřít.

Nový deník se objeví v příslušné záložce na položce, z níž byl vytvářena.

Obdobně, na detailu deníku, je pak položka, z níž byl vytvářen, uvedena v příslušné záložce.

Pozn.: eWay-CRM se vám maximálně snaží usnadnit život, abyste nemuseli vypisovat údaje zbytečně několikrát. Takže například kontaktní osoba a společnost se vkládají do deníku nebo dokumentu při vytváření vazby z příležitosti nebo projektu. Při vytváření kontaktu ze společnosti se kopírují adresa, ale i telefonní číslo na kontakt. Podobných automatických vychytávek najdete mnohem více.

Vazba s existující položkou

V okně položky klikněte na odkaz Připojit. Zde vyberte typ položky, který chcete připojit, například Dokument.

Otevře se seznam všech dokumentů. Vyberte dokument, který chcete připojit, a klikněte na Připojit.

Dokument se objeví v příslušné záložce na položce, k níž byl připojován.

Obdobně, na detailu dokumentu, je pak položka, k níž byl připojován, uvedena v příslušné záložce.