E-maily

Modul E-maily slouží jako přehled obchodní korespondence, kterou jste si se svými kontakty vyměnili. Zásadní je především skutečnost, že e-maily jsou vždy navázány na kontakty, s nimiž byla konverzace prováděna. V eWay-CRM Online není možné e-maily vytvářet. 

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Seznam e-mailů

Pro přechod do seznamu dokumentů stačí kliknout na tři tečky v seznamu modulů eWay-CRM Online a následně na E-maily.

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Ve výchozím pohledu jsou zobrazeny jen e-maily, které nejsou starší 30 dní. Tento filtr je samozřejmě možné změnit.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Náhled položky

Po kliknutí na položku se zobrazí její panel náhledu, kde máte snadný přístup k základním hodnotám položky i vazbám. Pro více informací přejděte do kapitoly Náhled položky.

Náhled obsahu e-mailu

Když otevřete e-mail v eWay-CRM Online, okamžitě vidíte, co e-mail obsahuje, a to i případně s jeho přílohami.

Karta e-mailu

Základní informace o vytváření a editaci položek naleznete v článku Vytváření a editace položek.

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. V záložce E-mail se zobrazí její detail:

Pole Popis
Nadřazená položka Projekt či příležitost, s kterou je e-mail svázaný.
Důležitost Nastaví se priorita zprávy - pokud má vysokou, budete se e-mailu věnovat přednostně.
Zamknutá pole Pole určující, kým byl e-mail poslán a komu, kdy, zda měl přílohy (ty jsou případně navázány jako dokumenty) a jaký byla jeho velikost.
Poznámka Obsahuje text e-mailu.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost Popis
Profilový obrázek Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Uložit a zavřít Uloží všechny provedené změny a zavře detail položky.
Uložit Uloží všechny provedené změny.
Smazat Smaže položku, pokud má uživatel na mazání oprávnění.
Stáhnout e-mail E-mail máte možnost si stáhnout na své úložiště.
Vytvořit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul se otevře okno s novou položkou daného modulu. Po vyplnění hodnot a uložení nové položky se vytvoří vazba na tuto položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Připojit Po kliknutí se objeví seznam modulů a po kliknutí na určitý modul zobrazí seznam položek tohoto modulu a po výběru konkrétní položky vytvoří vazbu na tuto existující položku. Více v článku Vytváření vazeb.
Kategorie Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.