Vytvoření a editace fotografií, dokumentů a deníků

eWay-CRM® Mobile umožňuje vytvářet položky těchto typů, které jsou zobrazeny v HUBu:

  • Fotografie
  • Dokumenty
  • Deníky

Vytvoření záznamu

Nové položky mohou být přidány přímo z hlavního menu anebo z detailu hlavní modulů. Pro přidání položky klikněte na "+" v pravém horním rohu (iPhone) anebo v pravém dolním rohu okna (Android).

Po kliknutí se objeví tři nová tlačítka: Nový dokument, Nová fotografie a Nový deník. Pro vložení příslušné položky klikněte na jedno z tlačítek.

Vytvoření přes ikonu aplikace

Upozornění: Tato funkce je dostupná pouze na telefonech s operačním systémem Android 7.1.1 a vyšší. Zároveň je možné, že tovární nastavení některých telefonů bude tuto možnost blokovat.

Po vytvoření fotografie nebo deníku ani není nutné otvírat aplikaci, ale jednoduše dlouze zmáčknout ikonu eWay-CRM® Mobile, načež vyjede následující menu, kde jednoduše vyberete, kterou položku chcete vytvořit:

Úprava záznamu před uložením

Pokud vyberete možnost Nová fotografie, zapne se fotoaparát vašeho telefonu, abyste okamžitě mohli fotografii pořídit. Vyberete-li Nový deník či Nový dokument, otevře se obdobné okno jako na obrázku níže:

Můžete vyplnit pole, která potřebujete:

Číslo na obrázku výšePopis
1

Pole se předvyplňují podle toho, z jaké položky je záznam vytvářen:

  • Vytvářen ze Společnosti: předvyplní se pouze pole Společnost
  • Vytvářen z kontaktu: předvyplní se pole Kontakt a Společnost, pokud je kontakt s nějakou společností svázán
  • Vytvářen z příležitosti nebo projektu: předvyplní se pole Nadřazená položka a pole Kontakt a Společnost, pokud je na ně nadřazená položka navázána
2 Povinná pole jsou zvýrazněna červeným podtržením.
3 U každého vytvářeného záznamu si můžete nastavit připomenutí prostřednictvím úkolu, který se po uložení automaticky vytvoří. Úkol tak budete mít i ve svém Outlooku.

Kromě výchozích polí se při vytváření záznamu nabízejí pro vyplnění i všechna uživatelská pole, která máte s daným modulem spojena. Jsou však zobrazena pouze  výchozí pole, ale prostřednictvím možnosti Přidat pole lze přidat další pole, která potřebujete vyplnit.

Uložení záznamu

Jakmile jste vyplnili hodnoty, které jste vyplnit chtěli, stačí ťuknout na tlačítko ULOŽIT v pravém horním rohu okna.

  • Pokud jste online, záznam se okamžitě uloží do vašeho telefonu a bude synchronizován na serverovou databázi, takže bude okamžitě přístupný i vašim kolegům v jejich eWay-CRM®.
  • Pokud jste offline, záznam se okamžitě uloží do vašeho telefonu a na serverovou databázi bude nahrán ve chvíli, jakmile bude váš telefon znovu online.

V obou případech je nový záznam okamžitě dostupný v HUBu navázaného kontaktu, společnosti, příležitosti nebo projektu.

Nové fotografie a dokumenty jsou dostupné i v eWay-CRM® na vašem počítači, a to v příslušných záložkách (Dokumenty a Deníky) na svázané společnosti, kontaktu, příležitosti nebo projektu.

Editace záznamu

Uložený záznam je možné v eWay-CRM® Mobile také editovat. Uživatel tak má vždy možnost opravit, případně doplnit záznam, který dříve vytvořil.Pro přehled o editovatelných položkách, přejděte do článku Popis a využití eWay-CRM® Mobile, kde je přehledná tabulka. 

Pro editaci je potřeba záznam v eWay-CRM® Mobile otevřít a kliknout na ikonu editace v pravém horním rohu.

Po kliknutí na ikonu můžete upravit všechna pole, která jsou dostupná. Jakmile úpravy dokončíte, je potřeba změny uložit.