HUB v eWay-CRM® Mobile

HUB v eWay-CRM® Mobile je obdobný jako HUB, na který jste zvyklí z eWay-CRM® v Microsoft Outlooku. HUB představuje seznam vybraných položek, které si můžete otevřít a získat jejich podrobnější informace. Zobrazované položky jsou:

 • Úkoly
 • Kalendáře
 • E-maily
 • Dokumenty
 • Deníky (nejsou zobrazeny deníky typu Reakce na kampaň)

HUB v eWay-CRM® Mobile najdete na dvou místech:

HUB v hlavním menu

Dostupnost: HUB v hlavním menu je dostupný od verze eWay-CRM® Mobile 1.2.5.

V podkapitole najdete:

Umístění HUBu v hlavním menu

HUB je dostupný přímo v hlavním menu:

 

Po kliknutí na něj se zobrazuje seznam všech položek v HUBu, přičemž výchozí zobrazení má následující parametry:

 • Seskupeno podle data sestupně
 • Zobrazeny jsou všechny moduly kromě systémových deníků
 • Řazeno je uvnitř skupin podle data sestupně, následně podle uživatele vzestupně, podle společnosti vzestupně a nakonec podle kontaktu vzestupně
 • Filtrovány jsou všechny záznamy, které mají v Další krok dnes nebo zpožděný, případně jsou z historického hlediska dnešní nebo včerejší

 

Vytvoření nové položky

Pro vytvoření nové položky stačí kliknout na symbol +:

A následně vybrat, jakou položku vytvořit:

Práce se seznamem

Fungování aplikace pro mobilní telefony se systémem android a se systémem iOS se navzájem trochu liší, ale všechny základní funkce pro práci se seznamem najdete v horní části obrazovky:

V telefonech se systémem Android si vyberete, jakou akci chcete provést. V telefonech iPhone se pak všechny možnosti práce se seznamem zobrazí po kliknutí na Pohled v jednom okně:

Řazení položek HUBu

Pro řazení položek stačí:

 • iPhone: Ťukněte na Pohled v pravém horním rohu HUBu a zaměřte se na sekci Řazení.
 • Android: Klikněte na ikonu tří pruhů v pravém horním rohu HUBu.

Pak už jen vyberte podle kterého sloupce a v jakém směru chcete seznam řadit:

Zobrazené moduly v HUBu

Pro výběr zobrazených modulů stačí:

 • iPhone: Ťukněte na Pohled v pravém horním rohu HUBu a v sekci Rozsah klikněte na Moduly.
 • Android: Klikněte na ikonu tří tečky v pravém horním rohu HUBu a vyberte možnost Zobrazit / Skrýt moduly.

Následně už jen vyberte moduly, které chcete v HUBu zobrazit:

Filtrování položek v HUBu

Pro filtrování položek stačí:

 • iPhone: Ťukněte na Pohled v pravém horním rohu HUBu a v sekci Rozsah klikněte na Filtrovat.
 • Android: Klikněte na ikonu tří tečky v pravém horním rohu HUBu a vyberte možnost Filtrovat.

Zobrazí se možnosti, které při filtrování máte:

Sekce Filtrovací možnosti
Uživatel

Vše - položky všech uživatelů

Moje - pouze položky přihlášeného uživatele

Další kroky

Aplikuje se pouze na Úkoly a Kalendář.

Kalendář musí svým průběhem spadat do zvoleného časového období.

Úkol musí mít datum splnění ve zvoleném časovém období.

Historie

Aplikuje se na Deníky, E-maily, Dokumenty a Kalendáře.

Deník a Kalendář musí svým průběhem spadat do zvoleného časového období.

E-maily a dokumenty musí být založeny ve zvoleném časovém období.

Pokud není zaškrtnuta žádná možnost v sekcích Další kroky a Historie, zobrazují se všechny položky. Toho je možné dosáhnout i kliknutím na možnost Ukázat vše.

Seskupování položek v HUBu

Pro seskupování položek stačí:

 • iPhone: Ťukněte na Pohled v pravém horním rohu HUBu, zaškrtněte Seskupovat položky a pak ťukněte na Seskupit dle.
 • Android: Klikněte na ikonu tří tečky v pravém horním rohu HUBu a vyberte možnost Seskupit dle.

Následně už jen vyberte, podle kterého pole chcete položky seskupovat:

HUB na jednotlivých položkách

Do HUBu se dostanete ťuknutím na ikonu ve spodní části obrazovky (iPhone) anebo v pravém horním rohu (Android) detailu položky (kontaktu, společnosti, příležitosti nebo projektu).

V novém okně uvidíte seznam položek: nedokončené úkoly a události kalendáře, e-maily, dokumenty a deníky. Položky jsou řazeny podle data ukončení (platí pro úkoly a události) a podle data vytvoření (e-maily, deníky a dokumenty).

Tabulka popisuje jednotlivé moduly a zobrazované informace:

AndroidiPhoneModulZobrazované informace
Úkoly Předmět úkolu, Řešitel, Datum vypršení, Zkrácený popis
Kalendář Předmět kalendáře, Začátek a konec, Zkrácený popis
E-maily Předmět, E-mailová adresa odesílatele, E-mailová adresa příjemce, Datum odeslání, Zkrácený text e-mailu
Dokumenty Jméno dokumentu, Zkrácená poznámka
Deníky Jméno deníku, Začátek a konec, Zkrácená poznámka

Pro příklad, následující obrázek ukazuje detail, který se vám otevře, kliknete-li na některou z položek v HUBu (příklad ukazuje položku typu Deník).

Filtrování položek v HUBu

V HUBu si můžete zobrazit pouze ty položky, které chcete vidět. Učiníte tak jednoduše:

 • iPhone: Ťukněte na Pohled v pravém horním rohu HUBu.
 • Android: Klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu HUBu.

Objeví s seznam modulů, které můžete označit nebo odznačit podle toho, jestli chcete, aby se v HUBu zobrazovaly, či nikoli.