Vytváření a úprava položek hlavních modulů (kontakty, společnosti, příležitosti a projekty)

Vytvoření kontaktů, společností, příležitostí a projektů v eWay-CRM Mobile má mnoho společných prvků, a tak bude popsáno vytváření kontaktů s tím, že vytvoření společnosti je velmi obdobné.

Článek obsahuje:

Vytvoření záznamu

Záznam je možné vytvořit dvěma způsoby - z hlavního okna aplikace anebo ze seznamu daného modulu.

Tip: Vytvářejte nejprve společnosti, protože pokud máte vytvořenou společnost, je možné využít funkci, kdy se vám na kontaktu, po výběru společnosti v poli Společnost, předvyplní adresa společnosti i do karty kontaktu a nemusíte tak tuto informaci vypisovat znovu.

Vytvoření přes ikonu aplikace

Upozornění: Tato funkce je dostupná pouze na telefonech s operačním systémem Android 7.1.1 a vyšší. Zároveň je možné, že tovární nastavení některých telefonů bude tuto možnost blokovat.

Po vytvoření deníku nebo úkolu ani není nutné otvírat aplikaci, ale jednoduše dlouze zmáčknout ikonu eWay-CRM Mobile, načež vyjede následující menu, kde jednoduše vyberete, kterou položku chcete vytvořit:

Vytvoření z hlavního okna

Nejprve je potřeba kliknout na +, které se v okně objevuje.

 

Následně stačí vybrat, jaký záznam chcete vytvořit:

 

Vytvoření ze seznamu

Jste například přímo v seznamu kontaktů, a tak stačí kliknout na +, kdy se vám následně rovnou otevře okno pro vytvoření nového kontaktu (obdobně pak na seznamu společností se otevře okno pro vytvoření společnosti):

 

Vytvoření kontaktu pomocí vizitky

Dostupnost: Funkce je prozatím dostupná pouze pro telefony se systémem Android.

Když sdílíte kontakt například z vašich Kontaktů v telefonu, je možné jej sdílet jako vizitku (vCard). Pokud budete kontakt takto sdílet do eWay-CRM Mobile, aplikace si údaje z vizitky převede do příslušných polí a vy tak nemusíte v podstatě nic zadávat manuálně a jednoduše kontakt uložíte.

Hodnoty a přidávání polí

Do polí je možné rovnou vkládat hodnoty. Jsou zobrazena pouze  výchozí pole, ale prostřednictvím možnosti Přidat pole je možné přidat další pole, která potřebujete vyplnit.

 

Stačí pak jen vybrat pole, které chcete přidat:

 

Uložte nový záznam, jakmile dokončíte úpravy.

Vymazání hodnoty pole na telefonech iPhone

V případě, že chcete vyprázdnit například datové pole, je potřeba při editace dlouze stisknout dané pole. V takovém případě se objeví kontextové menu, které umožňuje vymazání hodnot, v případě datového pole nabízí i další možnosti. Odmazání tímto způsobem je možné použít na poli jakéhokoli typu.

Automatické vyplnění adresy kontaktu ze společnosti

Na kontaktu můžete vložit společnost, která již v eWay-CRM existuje, anebo společnost vložíte textově.

 

Pokud vybíráte společnost ze seznamu, eWay-CRM Mobile vám adresu společnosti, kterou vyberete, automaticky doplní i jako adresu vytvářeného kontaktu:

 

Úprava existujícího záznamu

Upozornění

Pokud oprávnění na editaci položky není shodné s oprávněním na zobrazení, tak se při vyhodnocení, zda má uživatel oprávnění editovat položku, oprávnění GROUP, RELATED a INHERITED vyhodnocují jako OWN - tzn. jde editovat, jen pokud je uživatel vlastníkem položky. Více viz Oprávnění na moduly.

Tzn. u složitějších nastavení se může stát, že na eWay-CRM Mobile uživateli není dovoleno editovat položky, které jinde editovat může.

eWay-CRM Mobile umožňuje úpravu existujícího záznamu. Stačí otevřít detail položky a v pravém horním rohu vybrat možnost Upravit.

Uložte nový záznam, jakmile dokončíte úpravy.

Změna stavu

Změna stavu je aktivita, která je společná pro příležitosti a projekty. V eWay-CRM Mobile lze při úpravě položky přesunout příležitost nebo projekt do jiného stavu stejně jako v klasické eWay-CRM (viz Workflow). Po změně stavu a uložení není možné znovu editovat stejný záznam, dokud nedojde k jeho synchronizaci na server (otázka sekund, pokud jste online).

Spolu se změnou stavu jsou případně prováděny všechny typy akcí, které s danou změnou stavu souvisí.

Specifikum pro příležitosti: Příležitost není možné převést na eWay-CRM Mobile do kompletního stavu. Konverze příležitosti na projekt, společnost nebo kontakt není prozatím podporována.

Pozn.: Specifikem na mobilních telefonech je provádění akcí Ověřit shodnost hodnotOvěřit existenci vazby. Jejich kontrola probíhá ve chvíli, kdy uživatel již klikl na tlačítko pro uložení změn. Je to z důvodu, že je potřeba komunikovat se serverem, aby mohlo dojít k ověření. Takže i přesto, že uživatel dal svůj záznam uložit, může ho eWay-CRM Mobile po kontrole akcí vrátit k editaci příležitosti nebo projektu, aby mohlo dojít k naplnění podmínek, které jsou s akcemi spojené. Pokud přechod do dalšího stavu obsahuje akce tohoto typu, je naprosto nezbytné, aby byl uživatel online, jinak není možné přechod v eWay-CRM Mobile provést. Dokud není podmínka splněna, není možné stav měnit.

Kontrola duplicit

 eWay-CRM umožňuje kontrolování duplicitních záznamů, což je možné pro kontakty a společnosti nastavit zde:

eWay-CRM Mobile akceptuje toto nastavení a nedovolí uložit záznam, který již v eWay-CRM existuje. Aplikace nabídne otevření již existujícího záznamu, který si můžete otevřít a upravit podle nových potřeb.