Kontrola duplicit společností

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Společnosti a kontakty.

Pomocí položky Kontrola duplicit společností máte možnost nastavit, jestli bude při tvorbě a editaci společností kontrolováno, zdali takový záznam v eWay-CRM® již neexistuje. Kontrola je u společností nastavena na pole IČ, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání společnosti provedena.

Kliknutím na položku Kontrola duplicit společností zobrazíte možnosti nastavení.

Vybíráte ze tří možností, které nastavení nabízí:

  • Bez kontroly duplicit - duplicity se nekontrolují.
  • Kontrola podle IČ - pokud bude mezi ostatními společnostmi nalezeno stejné IČ, nebude váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření existujícího záznamu a vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.
  • Kontrola podle DIČ - pokud bude mezi ostatními společnostmi nalezeno stejné DIČ, nebude váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření existujícího záznamu a vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.