Délka uzamčení účtu v minutách

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Bezpečnost.

Prostřednictvím nastavení Délka uzamčení účtu v minutách stanovíte, po jakou dobu má být účet uzamčen v případě, že uživatel několikrát po sobě nezadal správné heslo. Počet možných pokusů je nastaven v Počet neplatných pokusů o zadání hesla před uzamčením účtu.

Kliknutím na položku Délka uzamčení účtu v minutách zadáte hodnotu nastavení.

Do pole zadáváte číselnou hodnotu, která představuje počet minut, po které bude účet uzavřen. Po uplynutí doby dojde k jeho automatickému odemčení. Při natavení hodnoty 0 nedojde k automatickému odemčení a účet musí odemknout administrátor.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.1.2.