Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.18 Kategorie: Společnosti / Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity

Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity

Pomocí položky Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity máte možnost nastavit, jestli se budou kategorie, které jsou navázány na společnost, přiřazovat i k aktivitám společnosti (dokumenty, e-maily a deníky). Například společnost je odběratelem u příležitosti a k příležitosti je přiřazen dokument, bude mít tento dokument stejné kategorie jako společnost.

Dvojím kliknutím na položku Kopírovat kategorie ze společnosti na její aktivity v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a kategorie se budou přiřazovat k aktivitám společnosti - pro kopírování kategorií společnosti na další položky viz Kopírovat kategorie ze společnosti na navázané položky.

Je-li pole nezaškrtnuto, je přenášení kategorií vypnuto.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace