Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.13 Kategorie: Marketing / Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce

Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce

Položka Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce slouží k nastavení počtu e-mailových zpráv, které jsou v rámci zpracování marketingového listu odeslány v jedné dávce. Vámi nadefinovaný marketingový seznam je totiž po vytvoření hromadné korespondence programem eWay-CRM® rozdělen do menších skupin čítající právě tolik kontaktů, kolik zadáte v tomto nastavení a každá skupina je rozeslána samostatně s určitým časovým odstupem od ostatních e-mailů.

Toto nastavení je společně s Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence velmi důležité pro nastavení rychlosti zpracování marketingového seznamu a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty stanoveny na odesílání 10 e-mailů každých 5 minut, což by mělo z velké části předejít zablokování vašich e-mailů, ale samozřejmě může být pomalé pro odesílání většího množství e-mailů.

Více informací o hromadné korespondenci v rámci marketingové kampaně naleznete v kapitole Popis modulu Marketing.

Dvojím kliknutím na položku Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Do pole zadejte číslo udávající požadovaný počet kontaktů, kterým bude v rámci jedné dávky odeslán e-mail. Stejný počet e-mailů, tedy nová dávka, bude odeslán za dobu, kterou nastavíte v rámci hodnoty Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pozn. Čím větší počet e-mailů je rozeslán v kratším časovém intervalu, tím více se zvyšuje riziko, že budete zařazeni na výše zmiňovaný blacklist.

Navigace