Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.13 Kategorie: Marketing / Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence

Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence

Položka Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence slouží k nastavení časového intervalu, které je v rámci zpracování marketingového listu mezi odesláním jednotlivých dávek. Vámi nadefinovaný marketingový seznam je totiž po vytvoření hromadné korespondence programem eWay-CRM® rozdělen do skupin s menším počtem kontaktů, a tyto skupiny jsou odesílány samostatně s časovým rozestupem, který definujete právě zde.

Toto nastavení je společně s Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce velmi důležité pro nastavení rychlosti zpracování marketingového seznamu a navíc změnou této hodnoty regulujete potencionální nebezpečí, že jako odesílatel budete zařazen na blacklist některých serverů. Výchozím způsobem jsou hodnoty nastaveny na odesílání 10 e-mailů každých 5 minut, což by mělo z velké části předejít zablokování vašich e-mailů, ale samozřejmě může být pomalé pro odesílání většího množství e-mailů.

Více informací o hromadné korespondenci v rámci marketingové kampaně naleznete v kapitole Popis modulu Marketing.

Dvojím kliknutím na položku Interval v minutách, po kterém je odeslána další dávka e-mailů hromadné korespondence seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Do pole zadejte číslo udávající požadovaný počet minut, po které bude  systém čekat, než odešle další dávku e-mailů z marketingového seznamu. Množství e-mailových zpráv, které budou odeslány v rámci jedné dávky, můžete nastavit pomocí hodnoty Počet e-mailů hromadné korespondence, které se pošlou v jedné dávce.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pozn. Čím větší počet e-mailů je rozeslán v kratším časovém intervalu, tím více se zvyšuje riziko, že budete zařazeni na výše zmiňovaný blacklist.

Navigace