Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky

Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky

Položka Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky určuje, zda se budou vazby přidané na položku prostřednictvím pole typu relace (výchozí i uživatelská pole) odmazávat poté, co byla vazba v relačním poli změněna. Například, pokud přidám vazbu na projekt přes pole Nadřazená položka a změním-li hodnotu v tomto poli, nastavení určuje, jestli se má zachovat vazba i na původní projekt.

Upozornění: Nastavení se aplikuje pouze na položky, které již byly uloženy, nikoli na změnu vazeb ještě před prvním uložením.

Dvojím kliknutím na položku Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a vazba na původní položku je zachována, i když se hodnota v relačním poli změní. Tato vazba zůstává přístupná v okně položky na záložce daného modulu.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a vazba na původní položku je odmazána, když se hodnota v relačním poli změní.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.4.1.

Navigace