Výchozí měna

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Výchozí měna určuje, jakou měnu bude váš systém eWay-CRM® považovat jako výchozí. Samozřejmě i nadále můžete vést projekty, doklady i další záznamy i v cizích měnách. Toto globální nastavení jen určuje, vůči jaké měně jsou pak veškeré záznamy vedené v jiných měnách přepočítávány. Pro lepší přehled je u všech cenových hodnot v systému možné zobrazit i odpovídající částku přepočtenou na měnu výchozí, stejně tak se s částkami ve výchozí měně pracuje v reportech, kde by bylo nepřehledné uvádět částky v různých měnách. Měna je v těchto případech zobrazena v třípísmenném formátu (například report Aktivita na příležitostech). Některé reporty zobrazují pouze částku s použitím formátu měna (např. Docházka podle společnosti), v takových případech se použije regionální nastavení systému Microsoft Windows (viz. níže).

Nastavení měny je možné nastavit i podle toho, jaká je nastavena měna ve Windows - viz Karta - Obecné.

Důležité: Nejedná se o nastavení, které by určovalo výchozí měnu při vytváření položek. Výchozí měna při zakládání nových položek je určena regionálním nastavením v systému Microsoft Windows.

Kliknutím na položku Výchozí měna zobrazíte možnosti nastavení.

Vyberte měnu, kterou chcete mít nastavenou jako výchozí.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Navigace