Výchozí měna

Položka Výchozí měna určuje, jakou měnu bude váš systém eWay-CRM® považovat jako výchozí. Samozřejmě i nadále můžete vést projekty, doklady i další záznamy i v cizích měnách. Toto globální nastavení jen určuje, vůči jaké měně jsou pak veškeré záznamy vedené v jiných měnách přepočítávány. Pro lepší přehled je u všech cenových hodnot v systému možné zobrazit i odpovídající částku přepočtenou na měnu výchozí, stejně tak se s částkami ve výchozí měně pracuje v reportech, kde by bylo nepřehledné uvádět částky v různých měnách.

Nastavení měny je možné nastavit i podle toho, jaká je nastavena měna ve Windows - viz Karta - Obecné.

Důležité: Nejedná se o nastavení, které by určovalo výchozí měnu při vytváření položek. Výchozí měna při zakládání nových položek je určena regionálním nastavením v systému Microsoft Windows.

Dvojím kliknutím na položku Výchozí měna v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává kód měny, kterou jste si pro váš systém vybrali jako výchozí. Kódy měn se vkládají v třípísmenném formátu, jaký znáte třeba z měnových kurzů (dle standardů ISO 3166) a jsou stejné jako ty, které naleznete v seznamu Currency ve vaší administrační aplikaci. To znamená, že zadáváte hodnoty jako CZK, EUR, USD, PLN, apod.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace