Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Moduly / 1. Deník / Popis a využití modulu Deník

Popis a využití modulu Deník

Modul deník je určen zejména k evidenci verbální komunikace, a to nejen mezi vámi a klientem, ale i v rámci týmu. Poslouží tedy ke správě poznámek ze schůzek a telefonických jednání, evidenci milníků v projektu, apod. Jednotlivé zápisy do deníku můžete vkládat, upravovat, mazat a pomocí záložkového systému rovněž propojovat se záznamy z ostatních modulů eWay-CRM®.

Seznam položek deníku

Kliknutím na tlačítko Deník na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam deníkových záznamů uložených v systému.

Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kategorii Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

U záznamů v modulu Deník se pro zvýšení přehlednosti zobrazují různé ikonky dle typu záznamu.

Správa deníků

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete: 

  • Vytvořit nový deník - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Vytvoření nového záznamu.
  • Editovat existující záznamy deníků - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. 

Karta deníku

Dvojím kliknutím na vybraný záznam v seznamu deníků zobrazíte jeho okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové položky deníku se zobrazí stejné okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot - je na vás, abyste do systému zadali všechny pro vás potřebné údaje.

Nadřazená položka

Položka, ke které se deníkový záznam vztahuje (Příležitost, Projekt nebo Marketing).

Společnost Uvedení společnosti, s kterou je záznam spojen.
Kontakt Uvedení kontaktní osoby, s kterou je záznam spojen.
Název

Jméno daného deníkového záznamu. Doporučujeme tvořit názvy položek v ustálené konvenci, která usnadní hledání a celkově orientaci v hlavním seznamu.

Začátek a Konec

Pokud se k deníkovému záznamu vztahují údaje času (například pro jednání), je možné zde údaje konkrétně zadat.

Důležité: Pokud chcete zadat deník do budoucnosti, je nejprve nutné posunout datum v poli Konec, následně je pak možné posunout i datum v poli Začátek. Důvodem je, že začátek nesmí být později než konec.

Typ

Typ deníkového záznamu udává povahu záznamu a usnadňuje orientaci v seznamu deníkových záznamů. Typy jsou standardně přednastaveny, ale pomocí Seznamů je možné přidat vlastní typy.

Důležitost

Vyberete hodnotu toho, jak je pro vás záznam důležitý, abyste nepřehlédli nebo se vám v seznamu ostatních neztratily ty, které považujete za prioritní. Standardně jsou možnosti Nízká, Normální a Vysoká důležitost.

Poznámka

Text, který k danému deníkovému záznamu chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Uzamknutí deníku

Deník je možné uzamknout tak, aby bylo možné zadávat záznamy pouze v určitém období a uživatelé, kteří si je nevytváří včas tak neměli možnost je zpětně vytvářet. K tomuto uzamknutí jsou vytvořena dvě nastavení:

S touto funkcí tak máte efektivní nástroje na nepořádné zaměstnance.