Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem

Položka Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem určuje, v jaký den dojde k uzavření deníku pro možnost jeho vytvoření.

Nastavení je velmi úzce spojeno s natavením Typ intervalu pro uzamčení času na deníku - pokud bude v nastavení Typ intervalu pro uzamčení času na deníku zadáno Žádný interval, tak jakékoli číslo v Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem neovlivní funkčnost deníků.

Dvojím kliknutím na položku Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadává se celá číselná hodnota, která určuje, po jakém dni dojde k uzamčení možnosti vkládat deníky za předchozí období. Délka období závisí na nastavení Typ intervalu pro uzamčení času na deníku:

 

Příklad: Pokud je v Typ intervalu pro uzamčení času na deníku nastaveno Týdně a zde je zadána hodnota 4, tak k uzavření deníku dojde vždy čtvrtý den v týdnu, tedy ve čtvrtek. V pátek tak již nebude možné zadat deník s datem, které spadá před tento čtvrtek. Obdobně je to pak řešeno pro možnost Měsíčně.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.