Typ intervalu pro uzamčení času na deníku

Položka Typ intervalu pro uzamčení času na deníku určuje, zda bude možné uzamknout zapisování do deníku po určité době a zároveň se nastaví, jak dlouhý tento interval bude. Nastavení tak zajišťuje, že uživatelé budou možné zapisovat deníkové záznamy pouze do určité doby a nebude tak možné je zapsat později. Jedná se o opatření, které má sloužit tomu, aby se uživatelé naučili lépe dodržovat termíny a včas své deníky vkládaly.

Dvojím kliknutím na položku Typ intervalu pro uzamčení času na deníku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o výběrové pole, v němž je možné vybrat jednu z těchto možností:

  • Žádný interval - nebude nataven žádný interval a uživatelé mohou vkládat deníkový záznam k jakémukoli datu.
  • Týdně - možnost zapsat do deníku se bude uzavírat vždy po týdnu. Pokud interval uplyne, za minulý týden již nebude možné vložit deníkový záznam.
  • Měsíčně - možnost zapsat do deníku se bude uzavírat vždy po měsíci. Pokud interval uplyne, za minulý měsíc již nebude možné vložit deníkový záznam.

 

S možnostmi Týdně a Měsíčně pak souvisí ještě nastavení Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem, který určuje po kterém dni v týdnu, respektive měsíci dojde k uzavření možnosti vytvořit deník. Například, pokud je nastaveno Týdně a v nastavení Den, kdy dojde k uzamčení deníku a tedy k nemožnosti zadat deník se starším datem je zadáno hodnota 4, tak k uzavření dojde vždy čtvrtý den v týdnu, tedy ve čtvrtek. V pátek tak již nebude možné zadat deník s datem, které spadá před tento čtvrtek. Obdobně je to pak řešeno pro možnost Měsíčně.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.