Deníky automaticky vytvářené po ukončení hovoru (na Android telefonech)

Funkce je aktuálně dostupná pouze pro telefony se systémem Android.

eWay-CRM Mobile umožňuje nabízet automatické deníkové záznamy, kdy ve chvíli ukončení hovoru se objeví možnost vytvořit deníkový záznam.

Povolení přístupu k hovorům

Jedná se o základní předpoklad toho, že bude moct aplikace eWay-CRM Mobile vytvářet automatické deníky ve chvíli, kdy bude hovor ukončen. Na toto povolení se vás aplikace zeptá po prvním úspěšném přihlášení. Ptá se pouze v případě, že byla aplikace nově nainstalována. V takovém případě se zobrazí následující dialog:

  • Povolit - umožníte vytvářet automatické deníky po ukončení hovoru. eWay-CRM Mobile se vždy kouká pouze na poslední hovor, nikdy neprohledává celý seznam hovorů, který se tak do aplikace nedostává.
  • Odmítnout - eWay-CRM Mobile nebude mít přístup k hovorům a nebude nabízet deníky po ukončení hovoru.

Základní podmínky pro vytváření deníků po skončení hovoru

  • Je splněna podmínka z předchozího odstavce.
  • Uživatel má oprávnění na moduly kontakty, společnost, příležitosti a telefonní čísla na nich uvedená, stejně tak má právo vytvářet deníky.
  • Deníky se vytvářejí z příchozích i odchozích hovorů, které byly přijaty a trvaly minimálně 5 sekund.
  • Deníky se vytvářejí pouze v případě, že eWay-CRM Mobile rozpozná dané číslo, tzn. číslo příchozího, respektive odchozího hovoru musí být uloženo u kontaktu, společnosti nebo příležitosti, a to ve formátu s mezinárodní předvolbou, např. +420 XXX XXX XXX.
  • Pokud se nastavení i přes splnění výše uvedených podmínek nezobrazuje, prosím přejděte sem: Nevyskočí notifikace o novém deníku po ukončení hovoru

Automaticky nabízené deníky

Jakmile ukončíte hovor, nabídne se vám prostřednictvím upozornění možnost vytvořit deníky. Tato možnost bude vypadat následovně:

V notifikaci máte následující možnosti:

  • Zapsat deník - otevře se okno pro vytvoření nového deníku, kde budou předvyplněné údaje (Nadřazená položka, Kontakt anebo Společnost podle toho, s jakou z položek bylo číslo spojeno) a také telefonní číslo a časové údaje o hovoru. Při vytváření deníku pak postupujete stejně jako v článku Vytvoření nového záznamu v eWay-CRM Mobile.
  • Otevřít kontakt - otevře se detail položky kontakt, společnost nebo příležitost podle toho, s jakou z těchto položek je telefonní číslo spojeno.