Nevyskočí notifikace o novém deníku po ukončení hovoru

Popis

Uživatel ukončí hovor, ale po jeho skončení na něj nevyskočí notifikace o automaticky vytvořeném deníku přímo na obrazovce.

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Tato notifikace nemusí být ve výchozím stavu nastavena tak, aby vyskakovala na obrazovce. Google v rámci různých změn přidal možnost nastavit si chování notifikací uživatelem, což v tomto případě platí. Je potřeba tedy přejít do nastavení.

Je potřeba se dostat do tohoto nastavení: Nastavení > Aplikace > eWay-CRM > Oznámení > Uskutečněné hovory.

Zde je pořeba zapnout nastavení Vyskakovat na obrazovce.