Karta skupiny

Dvojím kliknutím na skupinu zobrazíte kartu vybrané skupiny. Při vytváření nové skupiny se karta zobrazí bez vyplněných hodnot - a je na Vás, abyste zadali všechny potřebné údaje.

PolePopis
Název skupiny Název skupiny tak, jak se bude zobrazovat v eWay-CRM®.
Typ

Zaškrtnutím pole Role určíte, že skupina bude typu uživatelská role.

Zaškrtnutím pole Kategorie určíte, že skupina bude typu kategorie. Více informací o typech skupin naleznete v kapitole Seznam skupin a jejich využití.

Charakteristika

Zaškrtnutím pole Projektový manažer nastavíte skupině roli projektového vedoucího, což je důležité zejména při práci s týmy - více informací naleznete v kapitole Týmy.

Zaškrtnutím Užívaný ke kategorizaci v Outlooku vyberete, že tato skupina má být použita jako kategorie pro organizování vašich e-mailů, které jste uložily do eWay-CRM®. Více o kategorizaci najdete v článku Automatická kategorizace příchozí pošty.

Popis zodpovědnosti Popis skupiny a odpovědností jejích členů.
Poznámka Do pole můžete připsat případné další poznámky.
Uživatelé

Oblast Uživatelé slouží ke zvolení uživatelů, které si přejete zařadit do dané skupiny. Nachází se zde seznam všech uživatelů eWay-CRM®, zaškrtnutím pole před jménem uživatele přiřadíte daného uživatele do skupiny.

Prázdný řádek nad seznamem uživatelů slouží k filtrování uživatelů. Po zadání textu do tohoto řádku zůstanou v seznamu zobrazeni pouze uživatelé, jejichž příjmení začíná zadaným textem. Zaškrtnete-li pole v řádku určeném k filtrování, zůstanou v seznamu zobrazeni pouze uživatelé, kteří mají zaškrtnuté pole před svým jménem a jsou tedy zařazeni do této skupiny. Podmínky filtrování se zobrazují v dolní části seznamu uživatelů. Kliknutím na tlačítko Editovat filtr zobrazíte okno editoru filtru - pro více informací nahlédněte do kapitoly Filtrování záznamů.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty skupiny uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu skupiny zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.