Synchronizovat kategorie na úkolech s Microsoft Outlook

Položka Synchronizovat kategorie na úkolech s Microsoft Outlook určuje, zda budou mezi Microsoft Outlookem a eWay-CRM® synchronizovány také kategorie, které obě aplikaci u úkolů umožňují. Více o synchronizaci kategorií najdete v článku Synchronizace kategorií s Microsoft Outlookem.

Dvojím kliknutím na položku Synchronizovat kategorie na úkolech s Microsoft Outlook v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a kategorie mezi Microsoft Outlookem a eWay-CRM® se synchronizují.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a k synchronizaci kategorií nedochází.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.