Synchronizace kategorií s Microsoft Outlookem

Kromě toho, že jsou synchronizována pole na samotném úkolu, je možné také synchronizovat kategorie. eWay-CRM® vám nabízí možnost synchronizovat nejen základní informace o úkolu, ale také informaci o tom, jaká kategorie je s úkolem spojena, a to proto, že Microsoft Outlook i eWay-CRM® pro úkoly kategorie nabízejí.

Zapnutí synchronizace

Aby mohla funkce správně fungovat, nejprve je nutné ji zapnout prostřednictvím nastaveni Synchronizovat kategorie na úkolech s Microsoft Outlook.

Synchronizace kategorií

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi Microsoft Outlookem a eWay-CRM® je do jisté míry omezená, není možné synchronizovat naprosto všechny kategorie. Toto omezení se projevuje především v tom, že pokud v Microsoft Outlooku existuje kategorie, která neexistuje v eWay-CRM®, tato kategorie se do eWay-CRM® nepropíše.

V opačném případě je synchronizace bezproblémová a kategorie, která je úkolu přidělena v eWay-CRM® se propíše do Microsoft Outlooku, i když v Microsoft Outlooku doposud nebyla uložena. To se projevuje následovně: Pokud kliknete na ikonu Zařadit do kategorií > Všechny kategorie..., uvidíte zde kategorii importovanou z eWay-CRM® s příponou (není v seznamu hlavních kategorií):

Aby se vám pro příště kategorie i v Microsoft Outlooku zobrazila barevně, jako jedna z hlavních, stačí v tomto okně vybrat danou kategorii (v našem případě eWay-CRM) a kliknout na tlačítko Nová... Zde už si pak vyberete barvu, kterou chcete k vaší kategorii přiřadit.

Do jaké kategorie je úkol zařazen pak poznáte snadno na první pohled, protože se v okně úkolu objevují barevné kategorizační proužky:

Synchronizované kategorie z Microsoft Outlooku se pak v eWay-CRM® objevují standardně v záložce Kategorie: