Upravit přechod

Tato kapitola popisuje postup následující po kliknutí na tlačítko Upravit přechod v záložce Návrh. S pomocí tohoto návodu můžete modifikovat již vytvořený přechod mezi stavy workflow.

Zobrazí se obrazovka pro zvolení uživatelských skupin, které mají oprávnění přechod mezi stavy workflow provést. Nachází se zde seznam všech skupin v eWay-CRM®, zaškrtnutím checkboxu před názvem skupiny přidělíte dané skupině oprávnění ke změně stavu worfklow.

Prázdný řádek nad seznamem skupin slouží k filtrování skupin. Po zadání textu do tohoto řádku zůstanou v seznamu zobrazené pouze skupiny, jejichž název začíná zadaným textem. Zaškrtnete-li checkbox v řádku určeném k filtrování, zůstanou v seznamu zobrazené pouze skupiny, které mají zaškrtnutý checkbox před svým názvem a jsou přiřazené k tomuto uživateli. Podmínky filtrování se zobrazují v dolní části seznamu skupin. Kliknutím na tlačítko Editovat filtr zobrazíte okno editoru filtru - pro více informací nahlédněte do kapitoly Filtrování záznamů.

Kliknutím na tlačítko Vybrat vše zaškrtnete všechny skupiny v seznamu, kliknutím na tlačítko Zrušit výběr zaškrtnutí všech skupin v seznamu zrušíte.

Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte celý proces modifikace přechodu mezi stavy workflow. Pro pokračování postupu klikněte na tlačítko Další.

V dalším kroku máte možnost nadefinovat akce, které budou při změně stavu vykonány. Více informací o akcích naleznete v kapitole Obecné principy práce s akcemi. V poli Typ akce zvolte typ akce, který chcete vykonat - více informací o typech akcí získáte v kapitole Typy akcí - předcházející a následné.

Podrobný návod pro definici akcí naleznete v kapitole Definice akcí při přechodu mezi stavy workflow.

Na předchozí obrazovku se můžete vrátit kliknutím na tlačítko Zpět, kliknutím na tlačítko Storno zrušíte celý proces modifikace přechodu mezi stavy workflow. Pro pokračování postupu klikněte na tlačítko Další.

Na další obrazovce se zobrazí souhrnný přehled informací o vámi vytvořeném přechodu mezi stavy workflow.

Přejete-li si opravit zadané údaje, můžete se vrátit na předchozí obrazovku kliknutím na tlačítko Zpět. Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte celý proces modifikace přechodu mezi stavy workflow. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte modifikaci přechodu mezi stavy workflow.

Více informací o workflow naleznete v kapitole Definice workflow.