Obecné principy práce s akcemi

V eWay-CRM® máte možnost nadefinovat akce, které budou automaticky provedeny při změně stavu workflow. Více informací o využití akcí získáte v kapitole Typy akcí - předcházející a následné.

Při definici akcí je někdy nutné využít jazyka SQL. Každý SQL dotaz zadaný v definici akcí musí začínat řetězcem SQL# - např.

SQL#SELECT * FROM Projects

eWay-CRM® také pracuje s vlastními zástupnými symboly, které můžete při definici akcí využít:

    • $CURRENT_ITEM[název sloupce] vrátí informaci o konkrétní položce, u níž probíhá změna workflow
    • $CURRENT_USER[název sloupce] vrátí informaci o uživateli, který je aktuálně přihlášený do systému a provádí změnu workflow
    • $CURRENT_ITEM_OWNER[název sloupce] vrátí informace o uživateli, který je vlastníkem položky, u které probíhá změna workflow

 

Podrobné popisy jednotlivých akcí naleznete v příslušných kapitolách v kategorii Workflow akce.

Pro podrobnější informace o možnostech využití SQL v definici jednotlivých akcí nás prosím kontaktujte.