Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Položka Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky určuje, zda se budou vazby přidané na položku prostřednictvím pole typu relace (výchozí i uživatelská pole) odmazávat poté, co byla vazba v relačním poli změněna. Například, pokud přidám vazbu na projekt přes pole Nadřazená položka a změním-li hodnotu v tomto poli, nastavení určuje, jestli se má zachovat vazba i na původní projekt.

Upozornění: Nastavení se aplikuje pouze na položky, které již byly uloženy, nikoli na změnu vazeb ještě před prvním uložením.

Kliknutím na položku Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, vazba na původní položku je zachována, i když se hodnota v relačním poli změní. Tato vazba zůstává přístupná v okně položky na záložce daného modulu.

Je-li funkce vypnutávazba na původní položku je odmazána, když se hodnota v relačním poli změní.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.4.1.