Nastavení oprávnění k polím

K nastavením oprávnění na pole se dostane přes Centrum pro správu po kliknutí na možnost Oprávnění na pole v levém menu.

Nastavení oprávnění k polím slouží pro nastavení oprávnění na jednotlivá políčka na kartě záznamu - například pokud je potřeba nastavit odlišná oprávnění na cenu projektu nebo na rodné číslo uživatele. Standardně vidí všechny uživatelské skupiny (role) všechna pole, ale je možné určitým rolím zakázat editaci pole nebo hodnotu v poli vůbec nezobrazovat.

V levé části v oblasti Skupiny je zobrazen seznam všech skupin vytvořených v eWay-CRM®. Vidíte skupiny, které jsou v sekci Skupiny označeny jako role anebo nemají zaškrtnuté ani pole Kategorie, ani pole Role. Více o skupinách se dozvíte v kategorii Skupiny. Kliknutím na skupinu v seznamu ji označíte a poté můžete pro vybranou skupinu nastavit oprávnění.

V hlavní části obrazovky je zobrazen seznam modulů. Kliknutím na ikonku šipky před názvem modulu zobrazíte seznam polí v daném modulu, pro něž lze nastavit oprávnění.

Ve sloupci Caption je uveden název pole, ve sloupci Úroveň oprávnění pak úroveň oprávnění pro dané pole pro zvolenou skupinu.

Sloupec Povinný pak určuje, zda je pole na příslušné kartě povinné (vyberte hodnotu Povinný po kliknutí na položku ve sloupci Povinný), volitelné (Volitelně povinný) či nepovinné (Ne). Specifickou hodnotou je Unikátní, která je podrobněji popsána v článku Nastavení oprávnění Unikátní - unikátní hodnota v poli. Unikání dovoluje nastavit pole, které je povinné a zároveň pro každou položku musí obsahovat jedinečnou hodnotu. V případě, že je pole povinné (Povinný či Unikátní) nebo Volitelně povinný, zobrazuje se v kartě zvýrazněné barvou. Více v článku Práce s kartou záznamu.

Kliknutím na text ve sloupci Úroveň oprávnění zobrazíte další možnosti nastavení oprávnění. Oprávnění můžete nastavit v těchto úrovních:

Uživatelé mají plnou hodnotu nad tímto polem Uživatelé mají oprávnění měnit hodnotu v tomto poli u všech položek.
Uživatelé mají plnou hodnotu nad tímto polem u svých položek Uživatelé mají oprávnění měnit hodnotu v tomto poli pouze u položek, jichž je daný uživatel vlastníkem. U ostatních položek uživatel hodnoty ani nevidí.
Uživatelé vidí toto pole, ale nemohoumenit jeho hodnotu Uživatelé hodnotu v tomto poli sice vidí, ale pole je zašedlé a hodnotu v něm nelze editovat.
Uživatelé nevidí toto pole Uživatelé nemohou vidět hodnotu v poli, ale s polem mohou pracovat. Například v případě, kdy zaměstnanci nesmějí nebo nepotřebují vidět různé cenové položky, ale musejí s doklady pracovat.
Uživatelé toto pole nevidí ani nemohou pracovat s jeho hodnotami Uživatelé hodnotu v tomto poli vůbec nevidí ani ji nemohou měnit.


Důležité: V případě, že uživatel patří do více skupin, pak platí vždy nejnižší z oprávnění na pole, kterých uživatel v rámci svých rolí nabývá.

Pokud máte skupiny uživatelů, které mají podobná oprávnění, můžete si zjednodušit přidělování oprávnění jejich kopírováním.

Nastavovat oprávnění je možné i vlastním uživatelským polím, která jste si vytvořili. Abyste měli lepší přehled o tom, která pole jsou výchozí a která jsou vaše vlastní, jsou uživatelská pole v seznamu označena příponou (Uživatelské pole).