Kopírování oprávnění k polím

V praxi se vám může stát, že vytváříte skupinu uživatelů, která má mít velmi obdobná oprávnění ke sloupcům jako již existující skupina uživatelů (například Účetní a Mzdová účetní budou mít velmi obdobná oprávnění). V takovém případě by se jevilo jako komplikované vytvářet úplně nové skupiny a nastavovat zvlášť ke každému sloupci specifická oprávnění. Pro tyto případy eWay-CRM® nabízí možnost kopírování oprávnění.

Pro možnost kopírování musí být splněna jedna základní podmínky: Kopírují se oprávnění do skupiny uživatelů, která je již vytvořena. Pokud tedy chcete vytvořit novou skupinu uživatelů, je potřeba tak nejprve učinit prostřednictvím návodu v článku Vytváření nové skupiny.

Pro využití kopírování je potřeba v administrační aplikaci eWay-CRM® přejít do sekce Oprávnění na pole a vybrat skupinu uživatelů, jejíž oprávnění chcete kopírovat. Následně klikněte na oknu Kopírovat v záložce Domů v horní částí okna administrační aplikace.

V nově otevřeném dialogu si pak pouze vyberete, do jaké existující skupiny uživatelů mají být oprávnění ke sloupcům nakopírována. Svůj výběr potvrdíte tlačítkem OK, tlačítko Storno okno zavře bez provedení kopírování.

Pokud stisknete OK, objeví se následující dialog:

Dialogové okno se ptá na to, zda skutečně chcete kopírování provést. Kopírováním se přepisují oprávnění, která byla v cílové skupině nastavena, proto se ujistěte, že jste si skutečně pečlivě vybrali skupinu, do které chcete oprávnění zkopírovat. Vždy kopírujete oprávnění ke všem sloupcům, není možné vybrat si jen některá.

Tlačítko Ano potvrdí, že chcete akci provést; tlačítko Ne proces zastaví a ke kopírování nedojde.

Jakmile potvrdíte dialogové okno, cílová skupina bude mít nastavena všechna oprávnění ke sloupcům stejně jako skupina výchozí.