Správa skupin

V Administrační aplikaci eWay-CRM® máte možnost vytvářet nové skupiny, editovat skupiny stávající a případně smazat skupiny, které již nepotřebujete.

Vytvořit novou skupinu

Přejděte do modulu Skupiny a klikněte na ikonku Nový pro přidání nového záznamu. Ikonka Nový se nachází v levé horní části okna v pásu karet administrační aplikace eWay-CRM®.

Zobrazí se okno pro přidání nové skupiny připravené pro vyplnění údajů. Více informací o polích na kartě skupiny naleznete v kapitole Karta skupiny.

Po vyplnění všech údajů skupinu uložte kliknutím na tlačítko OK. Okno můžete také opustit bez uložení změn stisknutím tlačítka Storno.

Upravit skupinu

Kliknutím na položku Skupiny v levém menu přejděte na seznam skupin v eWay-CRM®. Dvojím kliknutím na skupinu v seznamu zobrazíte kartu vybrané skupiny, kde můžete upravit zadané hodnoty. Stejného výsledku dosáhnete výběrem skupiny v seznamu a kliknutím na tlačítko Upravit v levé části pásu karet administrační aplikace eWay-CRM®.

Více informací o polích na kartě skupiny naleznete v kapitole Karta skupiny.

Po dokončení editace změny uložíte kliknutím na tlačítko OK. Můžete také zavřít kartu skupiny bez uložení změn kliknutím na tlačítko Storno.

Smazat skupinu

Kliknutím na položku Skupiny v levém menu přejděte na seznam skupin vytvořených v eWay-CRM®. Kliknutím myši vyberte záznam, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit v levé horní části okna v pásu karet administrační aplikace.

Zobrazí se okno pro potvrzení, zda chcete skupinu skutečně odstranit. Kliknutím na tlačítko OK bude skupina smazána, kliknutím na tlačítko Storno bude akce odebírání položky zrušena.