Nastavení oprávnění Unikátní - unikátní hodnota v poli

Unikátní je oprávnění, které určuje specifické chování pole. Toto pole je povinné a musí být vyplněno, ale zároveň musí být vyplněnou vždy novou, jedinečnou hodnotou.

Například, pokud vytváříte projekty, můžete chtít, aby měl každý projekt odlišné jméno, aby se vám nemohlo stát, že dojde k jejich záměně a následně k pochybením. Díky oprávnění Unikátní si tak zajistíte, že pole vždy bude vyplněno a vždy bude zajištěno to, že nedojde k duplicitě.

Nastavení pole na Unikátní je následující:

  1. Přejděte do Administrační aplikace a zde do sekce Oprávnění na pole.

  1. Ve sloupci Skupiny je nutné vybrat skupinu System, protože oprávnění Unikátní je natolik specifické, že je možné jej nastavit jedině pro celý systém, tedy všechny uživatele.

  1. Vyberte pole, které chcete nastavit na Unikátní.
    Výběr polí je omezen. Oprávnění Unikátní je možné nastavit pouze pro pole typu Jednořádkový text a Víceřádkový text. Více o typech polí najdete v článku Využití a typy uživatelských hodnot.
  2. Nastavte vybrané pole na hodnotu Unikátní ve sloupci Povinný.

  1. V této chvíli je již nutné dané pole vždy vyplnit a pro každou položku musí být toto pole vyplněno jedinečnou hodnotou. Jestliže nebude hodnota unikátní, již při zadávání o tom budete informováni tím, že pole zůstane červené.

Omezující podmínky

Kromě výše popsaného je nutné, aby oprávnění ke sloupci pro dané pole bylo nastaveno na Uživatelé mají plnou hodnotu nad tímto polem. Oprávnění Uživatelé mají plnou hodnotu nad tímto polem musí být nastaveno nejen pro skupinu System, ale žádná jiná skupina nesmí mít u daného pole jakékoli jiné oprávnění. Pokud nebude podmínka splněna a oprávnění na pole bude u jakékoli skupiny jiné než Uživatelé mají plnou hodnotu nad tímto polem, nebude možné pro pole vybrat Unikátní, o čemž budete informováni následujícím způsobem:

Unikátní nebude možné pro dané pole vybrat také ve chvíli, kdy v databázi existují pro pole záznamy, které jsou stejné. to platí i ve chvíli, pokud je pro více záznamů toto pole nevyplněno. Nevyplněná pole také nejsou jedinečná. V takovém případě je nejprve nutné nastavit pro každý existující záznam jedinečnou hodnotu v daném poli. Poté bude možné unikátní na poli nastavit.

Jestliže chcete hromadně editovat záznamy, například názvy jednotlivých položek docházky, ale název docházky je pole typu Unikátní, nebude hromadná editace umožněna.

Duplicity po přechodu do stavu online

Může dojít k tomu, že uživatel neměl Unikátní na poli nastaveno a editoval jej ve chvíli, kdy byl offline. Došlo ke změně oprávnění a nyní je hodnota Unikátní. V případě, že by došlo ke zjištění duplicity v poli ve chvíli, kdy je se uživatel přepne do režimu online, bude v poli hodnota doplněna příponou "(X)", kdy X je číslovka podle toho, o kolikátý duplicitní záznam se jedná. Synchronizace tedy v takovém případě proběhne v pořádku a vy stále máte jistotu unikátních záznamů v daném poli.