Úprava položek v seznamu, hromadná editace

Při práci s docházkou, eWay-CRM® dovoluje upravovat položky nejen z dialogu, ale i v seznamech lze jednoduše kliknout do pole (většina nesystémových) a to upravit. Tento režim editace lze použít i na více položek najednou. Pokud si v seznamu označíte více záznamů a u jednoho z vybraných záznamů přímo v seznamu provedete změnu, před jejím uložením budete dotázáni na to, zda se má změna provést i pro ostatní položky výběru. Snadno tak provedete například hromadné přejmenování, hromadnou změnu stavu u docházek čekajících na schválení apod.

Pokud vyberete Ano, změna bude provedena pro všechny vybrané položky (jako na obrázku níže). V případě, že kliknete na Ne, změna bude provedena pouze pro danou položku, kterou jste měnili. Pokud takto hromadně provádíte změny stavu workflow, mohou během změny vyskakovat pro každou položku zvlášť nějaká upozornění (kontrola vyplněnosti polí apod.) nebo se zobrazovat například nové deníky, které jsou v přechodu vytvářeny pomocí akce WriteJournalEntry.

V případě docházky je možné editovat i textová pole s názvem vykonávané práce. Pokud editujete pole a chcete změnu zrušit bez uložení, je nutné zmáčknout klávesy Shift + Esc. Samotné Esc nefunguje z důvodů omezeních daným integrováním v Microsoft Outlooku.