Správa předplatného

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Sekce Správa předplatného vám ukazuje, jakou licenci aktuálně používáte, pokud nějakou, a dovoluje vám zakoupit nové licence, případně si jinak upravit počet licencí podle vašich potřeb.

V článku najdete:

Správa předplatního se nachází v sekci Nákupy v Centru pro správu.

Přehled eWay-CRM® licencí

V sekci Správa předplatného vidíte, jaké jsou možnosti předplatného v eWay-CRM®. Aktuálně se jedná o licence Basic, Essential a Enterprise, které jsou podrobně popsány v tomto obrázku:

Výběr licence

V případě kliknutí na Přidat do košíku si můžete vybrat, kolik uživatelů bude využívat danou licenci. Navolíte si počet uživatelů a následně můžete Dokončit objednávku (viz Nákup licence) anebo Pokračovat v nákupu.

Jestliže budete pokračovat v nákupu, můžete si vybrat další licence a přidat je do košíku. Jakmile budete mít vybrány všechny licence, které chcete zakoupit, stačí kliknout na Dokončit objednávku.

eWay-Cloud

V případě, že využíváte eWay-Cloud, zde si můžete dokoupit kapacitu, pokud je standardních 10 GB, jež jsou v ceně jakékoli licence, nedostačující. Stačí jen kliknout na Upravit předplatné a následně vybrat, jak velkou kapacitu požadujete.

Pro dokončení objednávky je třeba kliknout na Dokončit objednávku (viz Nákup licence), případně Pokračovat v nákupu a dokoupit ještě nějakou licenci.

Dodatečné služby

Dodatečné služby si můžete překliknout v horní části stránky:

Dostupné jsou následující služby:

 

Nákup licence

 Po kliknutí na Dokončit objednávku se objeví první část formuláře:

Je potřeba zadat základní informace o vaší společnosti, případně soukromé osobě. Údaje jsou předvyplněné podle toho, jaké jste zadali ve formuláři při vytváření účtu eWay-CRM® - viz článek Vytvoření účtu a databáze při prvním spuštění. Povinné údaje jsou e-mailová adresa, obchodní jméno společnosti a země. Z hlediska daňového je důležité pole DIČ, které podle uvedeného DIČ určuje, zda se konečná cena licencí s DPH či bez DPH.

Pokud jste formulář vyplnili podle vašich představ, prosím pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Ve druhém kroku můžete ještě upřesnit počet uživatelů pro vybranou licenci, případně navolit větší kapacitu cloudu, pokud tento využíváte. V přehledu pak vidíte částky za jednotlivé typy licencí i částku celkovou.

Pokud jste formulář vyplnili podle vašich představ, prosím pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Třetí krok je potvrzení obchodních podmínek, které si prosím pozorně přečtěte. Jestliže je máte přečtené a souhlasíte s nimi, zaškrtněte pole Souhlasím s objednávkou. Pokud byste chtěli pokračovat, ale pole nezaškrtli, nebude možné objednávku dokončit a na nutnost zaškrtnutí pole budete upozorněni (viz obrázek - text pole se zbarví červeně).

Pokud jste podmínky odsouhlasili, prosím pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Dostáváte se do finální fáze, kde zadáte svou platební kartu a následně zaplatíte. Jednoduše vyplňte údaje o vaší platební kartě - její číslo, platnost a CVV.

Proces dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit a zaplatit. Finanční částka bude stržena z vaší karty a vaše eWay-CRM® Premium licence bude na dané období zaplacena. Zvolená platební karta bude automaticky použita pro zaplacení licence i v dalším období. Platební karrtu je pak vždy možné změnit - viz Platební údaje.

Ihned po zaplacení můžete Přerozdělit licence existujícím uživatelům anebo Přidat uživatele, tedy vytvořit uživatele nové.

Ke každému nákupu je vystavena faktura, které najdete v sekci Faktury.

Úprava a odhlášení předplatného

V případě, kdy již máte nějaké licence zakoupené, je možné upravit jejich počet anebo rovnou licence odhlásit.

Upravit předplatné

Při kliknutí na možnost Upravit předplatné můžete zvýšit nebo snížit počet platících uživatelů. Pro dokončení je pak potřeba projít stejný postup jako v případě nákupu - viz výše.

Odhlásit předplatné

Při kliknutí na Odhlásit dojde k odhlášení celého balíčku dané licence.

Důležité: Pokud jste odhlásili např. Basic licence, všichni uživatelé, kteří je využívali, nyní nebudou mít synchronizaci v eWay-CRM aktivní!