Správa předplatného

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Sekce Správa předplatného vám ukazuje, jakou licenci aktuálně používáte, pokud nějakou, a dovoluje vám zakoupit nové licence, případně si jinak upravit počet licencí podle vašich potřeb.

V článku najdete:

Správa předplatního se nachází v sekci Nákupy v Centru pro správu.

Přehled eWay-CRM licencí

V sekci Správa předplatného vidíte, jaké jsou možnosti předplatného v eWay-CRM. Aktuálně se jedná o licence Basic, Professional a Enterprise, a to pro moduly Společnosti a kontakty, Obchod, Projekty a Marketing.

Více o edicích a o tom, co obsahují, naleznete v článku Srovnání plánů.

Licence a jejich přiřazování má základní pravidla:

  • Jeden modul je možné mít pouze v jedné licenci - např. Projekty není možné mít Basic a Professional, ale pouze v jedné verzi.
  • Firma nemusí mít licence na všecny moduly, ale vždy je nezbytné mít alespoň Společnosti a kontakty.
  • Pokud si firma zaplatí Společnosti a kontaky, dostává ostatní moduly ve verzi Free. Nestane se tak, pokud již má jiné moduly placené.
  • Počet licencí ostatních modulů nemůže přesáhnout, ale může bý nižší, než počet licencí modulu Společnosti a kontakty.
  • Při vypršení licence nebo odhlášení se nepřechází na Free verzi.

Výběr licence

Stačí vybrat modul a kliknout na verzi licence, kterou k němu chete přiřadit. Platí, že Basic má nejvíce omezené funkce, Professional má méně omezené funkce a Enterprise je plná verze - viz Srovnání plánů. Navolíte si počet uživatelů, případně přidáte další moduly a následně můžete vše Koupit (viz Nákup licence).

Kromě výše zméněného můžete určit, jaký plán chcete zvolit z hlediska časového - měsíční, roční anebo tříletý. Mesíční a roční jsou automaticky obnovovány.

Jakmile budete mít vybrány všechny licence, které chcete zakoupit, stačí kliknout na Koupit.

Cloud

V případě, že využíváte Cloud, zde si můžete dokoupit kapacitu, pokud je standardních 10 GB, jež jsou v ceně jakékoli licence, nedostačující. Stačí jen navolit, jak velkou kapacitu potřebujete a ta se vám přidá do košíku a zaplatíte ji spolu s licencemi na moduly.

Dodatečné služby

Dodatečné služby si můžete překliknout v horní části stránky:

Dostupné jsou následující služby:

Nákup licence

 Po kliknutí na Koupit se objeví formulář:

Je potřeba zadat základní informace o vaší společnosti, případně soukromé osobě. Údaje jsou předvyplněné podle toho, jaké jste zadali ve formuláři při vytváření účtu eWay-CRM - viz článek Webová registrace eWay-CRM účtu. Povinné údaje jsou e-mailová adresa, obchodní jméno společnosti a země. Z hlediska daňového je důležité pole DIČ, které podle uvedeného DIČ určuje, zda se konečná cena licencí s DPH či bez DPH.

Pokud jste formulář vyplnili podle vašich představ, prosím potvrďte hodnoty kliknutím na tlačítko Použít.

Pak už jen stačí v pravé části zkontrolovat, že kupujete přesně to, co jste chtěli a kliknout na Zaplatit.

Nyní už jen vyplníte údaje o platební kartě a kliknout na Zaplatit. Platební kartu je pak vždy možné změnit - viz Platební údaje.

Ihned po zaplacení můžete Přerozdělit licence existujícím uživatelům.

Ke každému nákupu je vystavena faktura, kterou najdete v sekci Faktury.

Úprava předplatného

V případě, kdy již máte nějaké licence zakoupené, je možné upravit jejich počet, ale i verzi (z Basic na Enterprise apod.).

Pak už postupujete stejně jako při nákupu.

Odhlásit předplatné

Při kliknutí na Odhlásit předplatné dojde k odhlášení celého balíčku dané licence, která skončí až v den vypršení již zaplaceného období.

Důležité: Pokud jste odhlásili např. Basic licence, všichni uživatelé, kteří je využívali, nyní nebudou mít synchronizaci v eWay-CRM aktivní!