Platební údaje

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Vzhledem k tomu, že platební karty mohou expirovat, je v případě předplatného třeba mít možnost změnit platební kartu, případně změnit fakturační údaje o své firmě. To lze provést v sekci Platební údaje.

Platební údaje se nachází v sekci Nákupy v Centru pro správu.

Objeví se následující stránka:

Fakturační údaje

V této sekci zadáte své fakturační údaje - při každé změně je potřeba kliknout na Uložit.

Další možnosti:

  • Automaticky strhávat platby za ostatní služby (technická podpora, školení, zakázkový vývoj) - pokud nebude tato možnost zaškrtnuta, strháváno bude pouze předplatné eWay-CRM, za ostatní službě bude standardně fakturováno.

Fakturační e-maily

Zde jsou uvedeny e-mailové adresy, na které budou faktury zasílány. Může být uvedeno více adres.

Platební metody

Tlačítko/Odkaz Popis funkce
Přidat novou Můžete přidat další platební kartu. Nově přidaná karta bude automaticky nastavena jako Aktivní.
Obnovit Obnoví seznam, v případě, že by nějaký jiný administrátor ve vaší společnosti přidal novou platební kartu, zatímco byla stránka otevřena.
Použít jako aktivní Danou platební kartu nastavíte jako Aktivní. Další platba bude zaplacena prostřednictvím této platební karty. Vždy je možné jako Aktivní nastavit pouze jednu platební kartu.
Vymazat Platební kartu ze seznamu odstraníte. Aktivní platební kartu není možné odstranit.